Tervisielegging - definitieve besluiten uiterwaard Salmsteke

Op deze pagina publiceert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de documenten die ter visie liggen voor de uiterwaard bij Salmsteke.

Bestemmingsplan

Hier kunt u de documenten van het bestemmingsplan downloaden. De volgende bijbehorende bijlagen kunt u bij interesse per mail opvragen via sterkelekdijk@hdsr.nl:

  • bij de regels: bijlage 1
  • bij de toelichting: bijlagen 1 tot en met 19

M.e.r. (milieueffectrapportage)

Hier kunt u de documenten van de milieueffectrapportage downloaden. De volgende bijbehorende bijlagen kunt u bij interesse per mail opvragen via sterkelekdijk@hdsr.nl:

  • bij de regels: bijlage 1
  • bij de toelichting: bijlagen 1 tot en met 19