Tervisielegging - definitieve besluiten uiterwaard Salmsteke

Op deze pagina publiceert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de documenten die ter visie liggen voor de uiterwaard bij Salmsteke. De periode van ter visie legging is inmiddels voorbij.

Bestemmingsplan

Hier kunt u de documenten van het bestemmingsplan downloaden. De volgende bijbehorende bijlagen kunt u bij interesse per mail opvragen via sterkelekdijk@hdsr.nl:

  • bij de regels: bijlage 1
  • bij de toelichting: bijlagen 1 tot en met 19

M.e.r. (milieueffectrapportage)

Hier kunt u de documenten van de milieueffectrapportage downloaden. De volgende bijbehorende bijlagen kunt u bij interesse per mail opvragen via sterkelekdijk@hdsr.nl:

  • bij de regels: bijlage 1
  • bij de toelichting: bijlagen 1 tot en met 19