Belangrijke stap voor dierenwelzijn bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Gepubliceerd op 17 november 2023

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft onlangs een belangrijke stap gezet in het beschermen van grote dieren tegen verdrinking; de eerste grote Fauna Uittrede Plaats (FUP) is gerealiseerd nabij Oudewater aan de Hollandsche IJssel. Hoewel we al kleine FUP’s integreren in de oevers, betekent deze grote FUP een verbetering voor het welzijn van grotere dieren.

Investeren in dierenwelzijn

Willem van der Steeg, Hoogheemraad Dierenwelzijn: “De gekozen locatie voor deze FUP in Oudewater is strategisch gelegen in een zogenaamde ‘groene zone.’ Dat betekent dat bijvoorbeeld reeën hier proberen het water over te steken. Watergangen met een hoge kade vormen vaak een obstakel voor deze dieren. Een hoge kade maakt het voor veel dieren onmogelijk om weer veilig aan land te komen, met helaas verdrinking tot gevolg. De kleine en grote FUP zijn speciaal ontworpen om dit probleem aan te pakken. Zo helpen we kleinere dieren zoals eenden, amfibieën, konijnen en watervogelkuikens maar ook grotere dieren zoals reeën, dassen, wilde zwijnen, vossen en marterachtigen. Binnen mijn rol ben ik erg enthousiast dat het waterschap ook investeert in dierenwelzijn. Zo gaat het verbeteren van de kade en dierenwelzijn hand in hand.”

Natuurvriendelijke oevers

Luuk Massop, Adviseur Watergangen en Ecologie: “Om verdrinking van dieren te voorkomen, kunnen we het beste natuurvriendelijke oevers aanleggen. Bij oevers wordt er gestreefd naar een zo flauw mogelijke overgangszone tussen water en land. Een natuurvriendelijke oever is vanuit het waterschap het meest wenselijk, omdat dieren dan makkelijker de kant op kunnen klimmen. Een natuurvriendelijke oever is alleen niet altijd mogelijk. Delen van de Hollandsche IJssel vragen om een stabielere oeverconstructie, vanwege recreatie, de aanwezige stroming en boten die zorgen voor een sterke golfslag. Een stabiele kade is hier noodzakelijk om instorting of afzwakking van de oever tegen te gaan. Bij deze oeverconstructies worden steeds vaker FUP's gerealiseerd om verdrinking van dieren tegen te gaan.”

Vaarbreedte Hollandsche IJssel

De FUP wordt beheerd en onderhouden door HDSR en is zo ontworpen dat het niet ten koste gaat van de vaarbreedte van de Hollandsche IJssel. Om dit te realiseren is een stuk grond beschikbaar gesteld door een bewoner. De duurzame aanpak laat zien dat goed waterbeheer samen gaat met dierenwelzijn.


Links op de foto: Willem van der Steeg - Hoogheemraad Dierenwelzijn

Rechts op de foto: Luuk Massop - Adviseur Watergangen en Ecologie