Verbeteren waterkwaliteit Kom van Langbroek

Met dit project wil het waterschap de waterkwaliteit in dit gebied verbeteren door het gebiedseigen water optimaal te benutten, de doorspoeling te verbeteren en het watersysteem beter af te stemmen op de gebruiksfuncties in het gebied. Ook dragen de maatregelen bij aan het bestrijden van de verdroging.

Deelgebieden Kom van Langbroek

Deelgebieden Kom van Langbroek

Klik voor een vergroting (pdf, 36 MB)

Door de grootte van het gebied en de aaneenschakeling van landgoederen zijn deelgebieden benoemd. Per deelgebied wordt in samenspraak met eigenaren en gebruikers maatregelen bedacht om het watersysteem te verbeteren. Het projectplan met inrichtingsplan is hier het resultaat van.

Deelgebied Beverweerd

Deelgebied Steengracht

Deelgebied Sterkenburg

Deelgebied Hardenbroek

Deelgebied Hindersteyn

Deelgebied Lunenburg

Deelgebied Walenburg

Deelgebied Sandenburg 2

Subsidie

Het project is mede gefinancierd met een EU/POP 3 subsidie.

Meer weten

Neem contact op met David Reurslag van het waterschap, tel. (030) 209 7238, e-mail david.reurslag@hdsr.nl