Deelgebied Sterkenburg

Het waterschap wil de waterkwaliteit in dit gebied verbeteren. Per deelgebied wordt samen met eigenaren en gebruikers een inrichtingsplan opgesteld. Via de projectplanprocedure is inspraak mogelijk.

Projectplan

Dit projectplan betreft het deelgebied Sterkenburg. Hieronder vindt u de documenten die bij het projectplan horen.

Contact

Inrichtingsplan

Bekijk het inrichtingsplan op de kaart.

Stand van zaken

Het ontwerp-projectplan heeft van 8 april t/m 20 mei 2019 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Op 11 juni 2019 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden het definitieve projectplan vastgesteld. Naar verwachting start de uitvoering in de tweede helft van 2019.