Deelgebied Steengracht

Het waterschap wil de waterkwaliteit in het projectgebied van de 'Kom van Langbroek' verbeteren. Per deelgebied wordt samen met eigenaren en gebruikers een inrichtingsplan opgesteld. Via een projectplanprocedure is inspraak mogelijk.

Stand van zaken

Het ontwerp-projectplan heeft van 24 juni t/m 5 augustus 2019 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend.

Op 27 augustus 2019 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden het definitieve projectplan vastgesteld. Naar verwachting start de uitvoering in de tweede helft van 2019.

Contact

Inrichtingsplan

Bekijk het inrichtingsplan op de kaart.