Deelgebied Hindersteyn

Het waterschap wil de waterkwaliteit in dit gebied verbeteren. Per deelgebied wordt samen met eigenaren en gebruikers een inrichtingsplan opgesteld. Via een projectplanprocedure is inspraak mogelijk.

Contact

Inrichtingsplan

Bekijk het inrichtingsplan op de kaart.

Stand van zaken

Het ontwerp-projectplan heeft van 29 april t/m 10 juni 2019 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Op 16 juli 2019 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden het definitieve projectplan vastgesteld. Naar verwachting start de uitvoering in de tweede helft van 2019.

Bekendmaking