Deelgebied Beverweerd

Het waterschap wil de waterkwaliteit in dit gebied verbeteren. Per deelgebied wordt samen met eigenaren en gebruikers een inrichtingsplan opgesteld. Via een projectplanprocedure is inspraak mogelijk.

Projectplan

Dit projectplan betreft het deelgebied Beverweerd. Hieronder vindt u de documenten die bij het projectplan horen.

Contact

Inrichtingsplan Beverweerd

Stand van zaken

Het ontwerp-projectplan heeft van 30 maart tot en met 11 mei 2020 ter inzage gelegen. Tijdens de inspraakperiode zijn geen zienswijzen ingediend. Het definitieve projectplan voor het deelgebied Beverweerd is op 19 mei 2020 door het college van dijkgraaf en hoogheemraden vastgesteld.