Deelgebied Walenburg

Het waterschap wil de waterkwaliteit in dit gebied verbeteren. Per deelgebied wordt samen met eigenaren en gebruikers een inrichtingsplan opgesteld. Via een projectplanprocedure is inspraak mogelijk.

Projectplan

Dit projectplan betreft het deelgebied Walenburg. Hieronder vindt u de documenten die bij het projectplan horen.

Contact

Inrichtingsplan

Het inrichtingsplan op de kaart bekijken.

Stand van zaken

Het ontwerp-projectplan heeft van 20 mei t/m 1 juli 2019 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Op 20 augustus 2019 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden het definitieve projectplan vastgesteld. Naar verwachting start de uitvoering in de tweede helft van 2019.