Deelgebied Sandenburg 2

Het waterschap wil de waterkwaliteit in dit gebied verbeteren. Per deelgebied wordt samen met eigenaren en gebruikers een inrichtingsplan opgesteld.

Projectplan

Dit projectplan betreft het deelgebied Sandenburg 2. Hieronder vindt u de documenten die bij het projectplan horen.

Contact

Inrichtingsplan

Het inrichtingsplan op de kaart bekijken.

Stand van zaken

Het ontwerp-projectplan heeft van 17 juni t/m 12 augustus 2019 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Op 27 augustus 2019 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden het definitieve projectplan vastgesteld. Naar verwachting start de uitvoering in de tweede helft van 2019.