HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Sterke Lekdijk

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt, kan een groot deel van de Randstad, tot Amsterdam aan toe, overstromen. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is en voldoet aan de nieuwe normen die sinds 2017 van kracht zijn.

In beeld: animatie versterking Lekdijk

Waarom de Lekdijk wordt versterkt

Het gebied achter de Lekdijk is een thuis voor meer dan een miljoen mensen. Bovendien is dit gebied het economische hart van Nederland en lopen er veel auto- en spoorwegen doorheen. De Lekdijk is van belang voor de waterveiligheid in dit gebied.

Actueel

Lekdijkverhalen bij de camper

Camperbus in actie

Met een camperbus halen we verhalen en ideeën op over de Lekdijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede

Nieuwsbrief & contact

Neem contact met ons op wanneer u specifieke vragen of suggesties heeft. Of abonneer u op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Wanneer start het werk aan de Lekdijk?

De Lekdijk gaat niet in één keer 'op de schop', maar wordt in delen aangepakt. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft besloten om te starten met de deeltrajecten Amerongen - Wijk bij Duurstede en Salmsteke. De aanpak van de totale 53 kilometer Lekdijk gaat meerdere jaren duren. Op z'n vroegst in 2020 gaat de eerste schop de grond in.

Overzichtskaart

Kaart Sterke Lekdijk

Natuur en landschap langs de Lekdijk

De Lekdijk beschermt primair tegen overstromingen, maar is in de loop der eeuwen ook een belangrijk onderdeel gaan uitmaken van het landschap. De dijk is van cultuurhistorische waarde en maakt op een aantal plekken onderdeel uit van de natuur. Daarnaast heeft de Lekdijk op sommige plaatsen een recreatieve functie, bijvoorbeeld in de vorm van strandjes en campings. Bij het versterken van de Lekdijk willen we deze waarden behouden en waar mogelijk nog aantrekkelijker maken.

Landelijke aanpak veilige dijken

De versterking van de Lekdijk staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een landelijke aanpak om dijken - en dus Nederland - veilig te houden. Hierbij werken de waterschappen samen met het Rijk in onder meer het Hoogwaterbeschermings-programma.

Besluitvorming

Wanneer u geïnteresseerd bent in de besluiten van het waterschapsbestuur over dit project, dan kunt u onze vergaderstukken raadplegen.

Impressie informatiebijeenkomsten Sterke Lekdijk

In maart oraniseerden we drie goedbezochte informatiebijeenkomsten over de dijkversterking. Lees een impressie van deze avonden hier terug: