HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Sterke Lekdijk

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt, kan een groot deel van de Randstad, tot Amsterdam aan toe, overstromen. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is en voldoet aan de nieuwe normen die sinds 2017 van kracht.

In beeld: animatie versterking Lekdijk

Waarom de Lekdijk wordt versterkt

Het gebied achter de Lekdijk is een thuis voor meer dan een miljoen mensen. Bovendien is dit gebied het economische hart van Nederland en lopen er veel auto- en spoorwegen doorheen. De Lekdijk is van belang voor de waterveiligheid in dit gebied.

Actueel

Praat mee!

Woont u vlak aan de Lekdijk, heeft u grond die eraan grenst of bent u ondernemer langs de dijk? Dan kent u het gebied goed en heeft u mogelijk ideeën die waardevol voor ons kunnen zijn! Wij komen daarom graag met u in contact.

Nieuwsbrief & contact

Neem contact met ons op wanneer u specifieke vragen of suggesties heeft. Of abonneer u op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Natuur en landschap langs de Lekdijk

De Lekdijk beschermt primair tegen overstromingen, maar is in de loop der eeuwen ook een belangrijk onderdeel gaan uitmaken van het landschap. De dijk is van cultuurhistorische waarde en maakt op een aantal plekken onderdeel uit van de natuur. Daarnaast heeft de Lekdijk op sommige plaatsen een recreatieve functie, bijvoorbeeld in de vorm van strandjes en campings. Bij het versterken van de Lekdijk willen we deze waarden behouden en waar mogelijk nog aantrekkelijker maken.

Overzichtskaart

Kaart Sterke Lekdijk

Wanneer start het werk aan de Lekdijk?

De Lekdijk gaat niet in één keer 'op de schop', maar er worden achtereenvolgens verschillende delen van de dijk aangepakt. Het algemeen bestuur van het waterschap besluit in het eerste kwartaal van 2017 in welke volgorde we de zogenaamde deeltrajecten gaan aanpakken. De aanpak van de totale 53 kilometer gaat meerdere jaren duren. Op z'n vroegst in 2020 gaat de eerste schop de grond in.

Landelijke aanpak veilige dijken

De versterking van de Lekdijk staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een landelijke aanpak om dijken - en dus Nederland - veilig te houden. Hierbij werken de waterschappen samen met het Rijk in onder meer het Hoogwaterbeschermings-programma.

Besluitvorming

Wanneer u geïnteresseerd bent in de besluiten van het waterschapsbestuur over dit project, dan kunt u onze vergaderstukken raadplegen.