Sterke Lekdijk

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt, kan een groot deel van de Randstad, tot Amsterdam aan toe, overstromen. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is en voldoet aan de nieuwe normen die sinds 2017 van kracht zijn.

In beeld: animatie versterking Lekdijk

Waarom de Lekdijk wordt versterkt

Het gebied achter de Lekdijk is een thuis voor meer dan een miljoen mensen. Bovendien is dit gebied het economische hart van Nederland en lopen er veel auto- en spoorwegen doorheen. De Lekdijk is van belang voor de waterveiligheid in dit gebied.

Wanneer start het werk aan de Lekdijk?

infographic deelprojecten Sterke Lekdijk

Eerste twee deelprojecten gestart

De aanpak van de totale 53 kilometer Lekdijk gaat meerdere jaren duren. De dijk gaat niet in één keer 'op de schop', maar wordt in delen aangepakt. Het bestuur van het waterschap heeft besloten om te starten met de deeltrajecten Wijk bij Duurstede - Amerongen en Salmsteke.

Actueel

Nieuws & contact

Wij komen graag in contact met u als aanwonende, ondernemer of grondeigenaar bij de Lekdijk. U kent de Lekdijk en het gebied eromheen goed en heeft mogelijk tips of ideeën die nuttig kunnen zijn voor het versterken en verder doorontwikkelen van de Lekdijk. Neem contact met ons op wanneer u specifieke vragen of suggesties heeft. Hier vindt u onze contactgegevens

Ons online nieuwsmagazine

header kijk op de lekdijk

Ansichtkaart

Eind november hebben we aan de bewoners en eigenaren langs de Lekdijk een ansichtkaart gestuurd. Heeft u geen kaart ontvangen of wilt u meerdere exemplaren ontvangen, dan kunt u deze opvragen bij ons secretariaat. Bekijk hiervoor onze contactgegevens

Natuur en landschap langs de Lekdijk

De Lekdijk beschermt primair tegen overstromingen, maar is in de loop der eeuwen ook een belangrijk onderdeel gaan uitmaken van het landschap. De dijk is van cultuurhistorische waarde en maakt op een aantal plekken onderdeel uit van de natuur. Daarnaast heeft de Lekdijk op sommige plaatsen een recreatieve functie, bijvoorbeeld in de vorm van strandjes en campings. Bij het versterken van de Lekdijk willen we deze waarden behouden en waar mogelijk nog aantrekkelijker maken.

Landelijke aanpak veilige dijken

De versterking van de Lekdijk staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een landelijke aanpak om dijken - en dus Nederland - veilig te houden. Hierbij werken de waterschappen samen met het Rijk in onder meer het Hoogwaterbeschermings-programma.

Besluitvorming

Wanneer u geïnteresseerd bent in de besluiten van het waterschapsbestuur over dit project, dan kunt u onze vergaderstukken raadplegen.