Culemborgse Veer - Beatrixsluis


Het dijkversterkingstraject loopt vanaf het Culemborgse Veer tot aan de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein en heeft een lengte van 11 km. De dijkversterking combineren we zoveel mogelijk met verbeterkansen voor natuur, recreatie en verkeersveiligheid. Op deze manier maken we de dijk sterker én mooier. Dat kunnen we niet alleen, we dagen u uit om mee te denken én doen. Het project loopt van 2019 tot ongeveer 2026 en maakt deel uit van het dijkversterkingproject Sterke Lekdijk.

Actueel

Contactpersoon

Foto Joosje Bachman
Joosje Bachman
Omgevingsmanager

Nota Voorkeursalternatief

Voorkeursalternatief

Het Algemeen Bestuur van het waterschap heeft op 7 juli het Voorkeursalternatief voor de dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis vastgesteld. Bekijk de Nota Voorkeursalternatief op de website of in het digitale bezoekerscentrum.

Voorkeursalternatief

Het Voorkeursalternatief is vastgesteld en in te zien via het digitale bezoekerscentrum. We zijn benieuwd wat u van de plannen vindt. Laat het ons weten via sterkelekdijk@hdsr.nl of bel met omgevingsmanager Willem Smink: Telefoonnummer 06 82 14 82 24.

Planning

2018 - 2021: Verkenningsfase

Status: Afgelopen

2021 - 2023: Planuitwerkingsfase

Status: Huidig

2024 - 2026: Realisatiefase

Status: Aankomend

Veiligheidsopgave

Het traject Culemborgse Veer – Beatrixsluis kent verschillende veiligheidsopgaven. Een klein deel van de dijk moet worden verhoogd. Piping en macrostabiliteit (binnenwaarts) moet op een groter deel worden aangepakt. In totaal wordt 10,8 km dijk versterkt. Onderstaande video’s geven uitleg over de veiligheidsopgaven voor dit traject.

Waarom is dijkversterking nodig?

Waarom is versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven nodig, en hoe pakt het waterschap dit aan?

Grondverwerving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is. Voor deze dijkversterking heeft het waterschap grond nodig. Op onze grondverwervingspagina leggen we uit waarom er grond nodig is en wat dat voor u betekent.

Innovaties

Bij de versterking van de dijk wordt er gekeken of innovaties hieraan kunnen bijdragen. Voor het project Sterke Lekdijk kiezen we voor de Europese aanbestedingsvorm Innovatiepartnerschap. Dit geldt voor de gehele dijkversterking (planuitwerking + realisatie) van alle deeltrajecten. Bij het deeltraject Culemborgse Veer - Beatrixsluis wordt onderzocht of de innovaties Mixed-in-Place en Grofzandbarrière kunnen worden toegepast.

Schade

De komende jaren versterkt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de Lekdijk van Amerongen tot Schoonhoven en voert op veel plekken ook groot onderhoud uit.

We nemen veel voorzorgsmaatregelen om schade aan eigendommen te voorkomen. Ontstaat er toch schade door werkzaamheden van het waterschap? Bijvoorbeeld aan (agrarische) gronden, gewassen, hekwerken of woningen? Dan kunnen bewoners aan de Lekdijk rekenen op een fatsoenlijke schadeafhandeling.

Samenwerken voor een mooie dijk

De dijkversterking tussen het Culemborgse Veer en de Beatrixsluis kunnen we niet alleen. Daar hebben we u bij nodig. In de planuitwerkingsfase werken we toe naar een projectbesluit. Waar mogelijk nemen we uw reacties op het Voorkeursalternatief mee tijdens het detailleren van het ontwerp voor het versterken van de Lekdijk. Uw reacties zijn voor ons bijzonder waardevol. Verder komen er twee inspraakmomenten in deze fase en gaan we individueel in gesprek. We houden u hierover op de hoogte via de nieuwsbrief en de website. U kent de dijk het best; van die kennis willen we graag gebruik maken. Het onderstaande stappenplan laat zien hoe de planuitwerkingsfase eruit ziet. Hierdoor ontstaat er een dijk die sterk genoeg is en perfect past in de omgeving. Heeft u hierover vragen of opmerkingen, laat het ons dan vooral weten.

Eind 2021: Start planuitwerkingsfase

Status: Afgelopen

2022: Ontwerp: varianten en keuze

Status: Huidig

2023: Ontwerp projectbesluit

Status: Aankomend

2023-2024: Detailontwerp

Status: Aankomend

2024: Projectbesluit

Status: Aankomend