Culemborgse Veer - Beatrixsluis


Het dijkversterkingstraject loopt vanaf het Culemborgse Veer tot aan de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein en heeft een lengte van 11 km. De dijkversterking combineren we zoveel mogelijk met verbeterkansen voor natuur, recreatie en verkeersveiligheid. Op deze manier maken we de dijk sterker én mooier. Dat kunnen we niet alleen, we dagen u uit om mee te denken én doen. Het project loopt van 2019 tot ongeveer 2026 en maakt deel uit van het dijkversterkingproject Sterke Lekdijk.

Actueel

Contact

Annelien ter Meer
Annelien Ter Meer
Omgevingsmanager

Nota Voorkeursalternatief

Voorkeursalternatief

Het Algemeen Bestuur van het waterschap heeft op 7 juli het Voorkeursalternatief voor de dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis vastgesteld. Bekijk de Nota Voorkeursalternatief op de website of in het digitale bezoekerscentrum.

Voorkeursalternatief

Het Voorkeursalternatief is vastgesteld en in te zien via het digitale bezoekerscentrum. We zijn benieuwd wat u van de plannen vindt. Laat het ons weten via sterkelekdijk@hdsr.nl of bel met omgevingsmanager Annelien Ter Meer: 0655240572.

Planning

2018 - 2021: Verkenningsfase

2021 - 2023: Planuitwerkingsfase

2024 - 2026: Realisatiefase

Veiligheidsopgave

Het traject Culemborgse Veer – Beatrixsluis kent verschillende veiligheidsopgaven. Een klein deel van de dijk moet worden verhoogd. Piping en macrostabiliteit (binnenwaarts) moet op een groter deel worden aangepakt. In totaal wordt 10,8 km dijk versterkt. Onderstaande video’s geven uitleg over de veiligheidsopgaven voor dit traject.

Waarom is dijkversterking nodig?

Waarom is versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven nodig, en hoe pakt het waterschap dit aan?

Grondverwerving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is. Voor deze dijkversterking heeft het waterschap grond nodig. Op onze grondverwervingspagina leggen we uit waarom er grond nodig is en wat dat voor u betekent.

Samenwerken voor een mooie dijk

De dijkversterking tussen het Culemborgse Veer en de Beatrixsluis kunnen we niet alleen. Daar hebben we u bij nodig. In de verkenningsfase werken we toe naar een Voorkeursalternatief. Dat doen we op basis van onderzoek én alle ideeën en wensen vanuit het gebied. U kent de dijk het best, van die kennis willen we graag gebruik maken. Het onderstaande stappenplan laat zien hoe de verkenningsfase eruit ziet. Bij elke stap vragen we u om mee te denken en te doen. Hierdoor ontstaat er een dijk die sterk genoeg is en perfect past in de omgeving.

We verzamelen alle benodigde informatie

Alle oplossingen worden bekeken, de meest kansrijke blijven over

We onderzoeken de meest kansrijke oplossingen en hun effecten

De beste oplossing blijft over