Irenesluis - Culemborgse Veer


Het dijkversterkingstraject tussen de Prinses Irenesluis en het Culemborgse Veer is 10 km lang. Het landelijke gebied kent weinig bebouwing. Toch kijken we graag hoe we de veiligheidsopgave kunnen combineren met wensen uit het gebied. Bijvoorbeeld op het gebied van recreatie en natuur. In 2021 is de verkenningsfase naar kansrijke oplossingen gestart. Het project moet worden afgerond in 2029 en maakt deel uit van dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk.

Actueel

Contact

Jan-Willem Vrolijk Omgevingsmanager
Jan-Willem Vrolijk
Omgevingsmanager

Bekendmakingen

Hier vindt u de kennisgevingen voor dit deeltraject, zoals gepubliceerd op Overheid.nl en op de website van ons waterschap onder Bekendmakingen - HDSR:

Planning

2021 - 2023: Verkenningsfase

2024 - 2026: Planuitwerkingsfase

2026 - 2029: Realisatiefase

Veiligheidsopgave

Een groot deel van het traject Irenesluis – Culemborgse Veer is voldoende veilig voor de toekomst. Bij de rest van dit dijkdeel komt voornamelijk piping voor. Ook is op een paar plaatsen de macrostabiliteit onvoldoende. De opgaven worden toegelicht in onderstaande video’s.

Waarom is dijkversterking nodig?

Waarom is versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven nodig, en hoe pakt het waterschap dit aan?

Grondverwerving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is. Voor deze dijkversterking heeft het waterschap grond nodig. Op onze grondverwervingspagina leggen we uit waarom er grond nodig is en wat dat voor u betekent.

Samenwerken voor een mooie dijk

De dijkversterking tussen de Irenesluis en het Culemborgse Veer kunnen we niet alleen. Daar hebben we u bij nodig. In de verkenningsfase werken we toe naar een Voorkeursalternatief. Dat doen we op basis van onderzoek én alle ideeën en wensen vanuit het gebied. U kent de dijk het best, van die kennis willen we graag gebruik maken. Het onderstaande stappenplan laat zien hoe de verkenningsfase eruit ziet. Bij elke stap vragen we u om mee te denken en te doen. Hierdoor ontstaat er een dijk die sterk genoeg is en perfect past in de omgeving.

We verzamelen alle benodigde informatie.

Alle oplossingen worden bekeken, de meest kansrijke blijven over.

We onderzoeken de meest kansrijke oplossingen en hun effecten.
De beste oplossing blijft over.