Salmsteke - Schoonhoven


Het dijkversterkingstraject Salmsteke – Schoonhoven loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan Schoonhoven over een lengte van 8 km. Binnen dit project wordt de veiligheidsopgave gecombineerd met extra aandacht voor natuur, recreatie en monumentale gebouwen. Actieve burgerparticipatie wordt gestimuleerd, zodat bewoners en andere betrokkenen samen met ons de Sterke Lekdijk vormgeven. Het project loopt van 2019 tot en met 2027.

Online bewonersbijeenkomsten 18 en 20 januari

Overzichtsfoto Salmsteke Schoonhoven

Op dinsdag 18 en donderdag 20 januari 2022 presenteren wij samen met onze gebiedspartners provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer de eerste schetsontwerpen voor de uiterwaarden via een livestream. Ook besteden we veel aandacht aan de meekoppelkansen en ingebrachte ideeën.

Linkjes naar de livestreams bewonersbijeenkomst Salmsteke-Schoonhoven

Heeft u zich aangemeld? U ontvangt een e-mail met een link naar de door u gekozen online sessie. Of klikt u hierna op de gekozen sessie en de link naar de Teamssessie opent vanzelf:

Sessie 1 dinsdag 18 januari 19:45 uur - 20.55 uur
Sessie 2 dinsdag 18 januari 21:00 uur - 22:10 uur
Sessie 3 donderdag 20 januari 19:45 uur - 20.55 uur

Schetsontwerpen en meekoppelkansen

Actueel

Contact

Voorkeursalternatief

Alle reacties op het Voorkeursalternatief die zijn binnengekomen tot en met 6 augustus, zijn verwerkt tot een reactienota. Deze nota is bij het Voorkeursalternatief gevoegd. Het Algemeen Bestuur heeft de reacties meegenomen in hun besluit over het plan op hoofdlijnen. Wilt u alsnog reageren op de plannen? Dat kan. Uw reactie wordt dan meegenomen in het verdere proces van de dijkversterking. Laat uw reactie achter via sterkelekdijk@hdsr.nl of neem contact op met omgevingsmanager Koen Mathot via telefoonnummer 06 8294 1609.

Planning

2019 - 2021: Verkenningsfase

2022 - 2024: Planuitwerkingsfase

2024 - 2027: Realisatiefase

Animatie versterking Lekdijk

Introductie op de Nota van uitgangspunten

Veiligheidsopgave

Op het traject Salmsteke – Schoonhoven moet 8 km van de dijk versterkt worden. Piping en macrostabiliteit zijn de belangrijkste opgaven. Ook komt er bodemdaling voor doordat sommige delen van de dijk op veengrond zijn gebouwd. Bekijk de video's voor meer informatie.

Grondverwerving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is. Voor deze dijkversterking heeft het waterschap grond nodig. Op onze grondverwervingspagina leggen we uit waarom er grond nodig is en wat dat voor u betekent.

Samenwerken voor een mooie dijk

De dijkversterking tussen Salmsteke en Schoonhoven kunnen we niet alleen. Daar hebben we u bij nodig. In de planuitwerkingsfase werken we het Voorkeursalternatief uit in een gedetailleerder plan. Het wordt daardoor steeds duidelijker wat de versterking van de Lekdijk voor u als bewoner of belanghebbende gaat betekenen. Komende tijd worden de plannen uitgewerkt tot op perceelniveau; samen met eigenaren willen we aan de keukentafel een goed plan maken. In 2022 en 2023 gaan we het Voorkeursalternatief “Dijk” en de schetsontwerpen van de natuur en waterkwaliteit in de “Uiterwaarden” verder uitwerken, samen met de gebiedspartners Staatsbosbeheer, Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en de gemeente Lopik.