Salmsteke - Schoonhoven


Het dijkversterkingstraject Salmsteke – Schoonhoven loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan Schoonhoven over een lengte van 8 km. Binnen dit project wordt de veiligheidsopgave gecombineerd met extra aandacht voor natuur, recreatie en monumentale gebouwen. Actieve burgerparticipatie wordt gestimuleerd, zodat bewoners en andere betrokkenen samen met ons de Sterke Lekdijk vormgeven. Het project loopt van 2019 tot en met 2027.

Meekoppelkansen - wandelt u mee?

Overzichtsfoto Salmsteke Schoonhoven

Op 21 en 22 maart organiseren we wandelingen om met u van gedachten te wisselen over de kansrijke ingebrachte ideeën. Een lijst van deze ideeën vindt u in het kader hiernaast, evenals een kaart met meekoppelkansen. Zie voor meer informatie ons nieuwsbericht Wandelend uw kansrijke ideeën bespreken voor het gebied.

Helaas kunt u zich niet meer via het aanmeldformulier inschrijven voor deze wandelingen. Wilt u nog mee? U kunt dan mailen naar sas@hdsr.nl of bellen met omgevingsmanagers Koen Mathot, telefoonnummer 06 - 82 94 16 09, of Jochem Dijkshoorn, telefoonnummer 06 - 23 48 76 12.

Via de volgende linkjes kunt u de kaarten van de ontwerpen en meekoppelkansen bekijken.

De presentatie van januari vindt u onder de knop documenten. De omgevingsmanager kan u eventueel toelichting geven:

Kaart Maatregelen Uiterwaard_Collegewaard (pdf, 1.8 MB)

Kaart Maatregelen Uiterwaard_De Bol (pdf, 1.9 MB)

Kaart Maatregelen Uiterwaard_Willige Langerak (pdf, 2 MB)

Kaart meekoppelkansen SAS (pdf, 1.4 MB)

Lijst meekoppelkansen uiterwaarden dec21 (pdf, 189 kB)

Actueel

Contactpersoon

Voorkeursalternatief

Alle reacties op het Voorkeursalternatief die zijn binnengekomen tot en met 6 augustus, zijn verwerkt tot een reactienota. Deze nota is bij het Voorkeursalternatief gevoegd. Het Algemeen Bestuur heeft de reacties meegenomen in hun besluit over het plan op hoofdlijnen. Wilt u alsnog reageren op de plannen? Dat kan. Uw reactie wordt dan meegenomen in het verdere proces van de dijkversterking. Laat uw reactie achter via sterkelekdijk@hdsr.nl of neem contact op met omgevingsmanager Koen Mathot via telefoonnummer 06 8294 1609.

Planning

2019 - 2021: Verkenningsfase

2022 - 2024: Planuitwerkingsfase

2024 - 2027: Realisatiefase

Animatie versterking Lekdijk

Introductie op de Nota van uitgangspunten

Veiligheidsopgave

Op het traject Salmsteke – Schoonhoven moet 8 km van de dijk versterkt worden. Piping en macrostabiliteit zijn de belangrijkste opgaven. Ook komt er bodemdaling voor doordat sommige delen van de dijk op veengrond zijn gebouwd. Bekijk de video's voor meer informatie.

Grondverwerving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is. Voor deze dijkversterking heeft het waterschap grond nodig. Op onze grondverwervingspagina leggen we uit waarom er grond nodig is en wat dat voor u betekent.

Samenwerken voor een mooie dijk

De dijkversterking tussen Salmsteke en Schoonhoven kunnen we niet alleen. Daar hebben we u bij nodig. In de planuitwerkingsfase werken we het Voorkeursalternatief uit in een gedetailleerder plan. Het wordt daardoor steeds duidelijker wat de versterking van de Lekdijk voor u als bewoner of belanghebbende gaat betekenen. Komende tijd worden de plannen uitgewerkt tot op perceelniveau; samen met eigenaren willen we aan de keukentafel een goed plan maken. In 2022 en 2023 gaan we het Voorkeursalternatief “Dijk” en de schetsontwerpen van de natuur en waterkwaliteit in de “Uiterwaarden” verder uitwerken, samen met de gebiedspartners Staatsbosbeheer, Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en de gemeente Lopik.