Salmsteke - Schoonhoven


Het dijkversterkingstraject Salmsteke – Schoonhoven loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan Schoonhoven over een lengte van 8 km. Binnen dit project wordt de veiligheidsopgave gecombineerd met extra aandacht voor natuur, recreatie en monumentale gebouwen. Actieve burgerparticipatie wordt gestimuleerd, zodat bewoners en andere betrokkenen samen met ons de Sterke Lekdijk vormgeven. Het project loopt van 2019 tot en met 2027.

Actueel

Contact

Nota Kansrijke Oplossingen

Overzichtsfoto Salmsteke Schoonhoven

In november 2020 hebben we kansrijke oplossingsrichtingen gepresenteerd voor de dijkversterking Salmsteke - Schoonhoven. De inbreng van bewoners en andere belanghebbenden is samengebracht met de veiligheidsopgave en input vanuit de partners in de Nota Kansrijke Oplossingen.

Reageer op de nota

De Nota Kansrijke Oplossingen is inmiddels definitief. Deze nota wordt gebruikt om op te werken naar het Voorkeursalternatief, het plan op hoofdlijnen voor de dijkversterking. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over de nota, neem dan contact op met omgevingsmanager Koen Mathot.

Planning

2019 - 2021: Verkenningsfase

2022 - 2024: Planuitwerkingsfase

2024 - 2027: Realisatiefase

Veel gestelde vragen

Tijdens bewonersbijeenkomsten hebben bewoners vragen gesteld over de dijkversterking tussen Salmsteke en Schoonhoven. Deze vragen en antwoorden vindt u hieronder.

Animatie versterking Lekdijk

Introductie op de Nota van uitgangspunten

Veiligheidsopgave

Op het traject Salmsteke – Schoonhoven moet 8 km van de dijk versterkt worden. Piping en macrostabiliteit zijn de belangrijkste opgaven. Ook komt er bodemdaling voor doordat sommige delen van de dijk op veengrond zijn gebouwd. Bekijk de video's voor meer informatie.

Grondverwerving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is. Voor deze dijkversterking heeft het waterschap grond nodig. Op onze grondverwervingspagina leggen we uit waarom er grond nodig is en wat dat voor u betekent.

Samenwerken voor een mooie dijk

De dijkversterking tussen Salmsteke en Schoonhoven kunnen we niet alleen. Daar hebben we u bij nodig. In de verkenningsfase werken we toe naar een Voorkeursalternatief. Dat doen we op basis van onderzoek én alle ideeën en wensen vanuit het gebied. U kent de dijk het best, van die kennis willen we graag gebruik maken. Het onderstaande stappenplan laat zien hoe de verkenningsfase eruit ziet. Bij elke stap vragen we u om mee te denken en te doen. Hierdoor ontstaat er een dijk die sterk genoeg is en perfect past in de omgeving.

We verzamelen alle benodigde informatie.

Alle oplossingen worden bekeken, de meest kansrijke blijven over.

We onderzoeken de meest kansrijke oplossingen en hun effecten.
De beste oplossing blijft over.