Salmsteke - Schoonhoven


Het dijkversterkingstraject Salmsteke – Schoonhoven loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan Schoonhoven over een lengte van 8 km. Binnen dit project wordt de veiligheidsopgave gecombineerd met extra aandacht voor natuur, recreatie en monumentale gebouwen. Actieve burgerparticipatie wordt gestimuleerd, zodat bewoners en andere betrokkenen samen met ons de Sterke Lekdijk vormgeven. Het project loopt van 2019 tot en met 2027.

Actueel

Contact

Voorkeursalternatief

Overzichtsfoto Salmsteke Schoonhoven

Op zaterdag 31 juli 2021 organiseren we een live bijeenkomst over het Voorkeursalternatief, het plan op hoofdlijnen voor de dijkversterking.

Wilt u alvast meer weten over dit plan? Hiervoor kunt u via de linkjes op deze pagina de conceptnota Voorkeursalternatief inzien, evenals de publieksfolder. U kunt ook de livestream van 30 juni terugkijken en de animatiefilm zien, die we toen vertoonden.

We kijken ernaar uit u persoonlijk te ontmoeten tijdens onze live bijeenkomst en u dan uitgebreid te informeren over het Voorkeursalternatief!

Heeft u vragen of een reactie voor het projectteam, laat het weten via sterkelekdijk@hdsr.nl of bel met omgevingsmanager Koen Mathot: telefoonnummer 06 82 94 16 09.

Live bijeenkomst Voorkeursalternatief

We hopen u te verwelkomen op zaterdag 31 juli. U kunt kiezen uit vijf verschillende tijdslots van een uur om deel te nemen. We verwachten u binnen het door u gekozen tijdslot, zodat we het voor iedereen veilig kunnen houden.

  • 10.30-11.30 uur (VOL)
  • 11.30-12.30 uur (VOL)
  • 13.00-14.00 uur (VOL)
  • 14.00-15.00 uur (VOL)
  • 15.00-16.00 uur (VOL)

Helaas zijn alle tijdslots inmiddels vol. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het projectteam via sterkelekdijk@hdsr.nl.

Locatie:

  • Dorpshuis de Schouw, M.A.A. Schakelplein 6, 3411 DJ Lopik

We vragen u zoveel mogelijk te voet of op de fiets te komen. Er is maar beperkte parkeergelegenheid.

Met het inschrijfformulier kunt u zich tot en met woensdag 28 juli aanmelden.

Planning

2019 - 2021: Verkenningsfase

2022 - 2024: Planuitwerkingsfase

2024 - 2027: Realisatiefase

Animatie versterking Lekdijk

Introductie op de Nota van uitgangspunten

Veiligheidsopgave

Op het traject Salmsteke – Schoonhoven moet 8 km van de dijk versterkt worden. Piping en macrostabiliteit zijn de belangrijkste opgaven. Ook komt er bodemdaling voor doordat sommige delen van de dijk op veengrond zijn gebouwd. Bekijk de video's voor meer informatie.

Grondverwerving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is. Voor deze dijkversterking heeft het waterschap grond nodig. Op onze grondverwervingspagina leggen we uit waarom er grond nodig is en wat dat voor u betekent.

Samenwerken voor een mooie dijk

De dijkversterking tussen Salmsteke en Schoonhoven kunnen we niet alleen. Daar hebben we u bij nodig. In de verkenningsfase werken we toe naar een Voorkeursalternatief. Dat doen we op basis van onderzoek én alle ideeën en wensen vanuit het gebied. U kent de dijk het best, van die kennis willen we graag gebruik maken. Het onderstaande stappenplan laat zien hoe de verkenningsfase eruit ziet. Bij elke stap vragen we u om mee te denken en te doen. Hierdoor ontstaat er een dijk die sterk genoeg is en perfect past in de omgeving.

We verzamelen alle benodigde informatie.

Alle oplossingen worden bekeken, de meest kansrijke blijven over.

We onderzoeken de meest kansrijke oplossingen en hun effecten.
De beste oplossing blijft over.