Waterkering tussen Achthoven en IJsselstein

Op deze pagina treft u alle informatie over de verlegging van de waterkering tussen Achthoven en IJsselstein, een project van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Wij hopen u op deze manier juist en volledig te informeren, zodat er draagvlak en vertrouwen ontstaat binnen alle fases van dit project. Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Mail dan naar informatieghij@hdsr.nl

Het projectteam Achthoven - IJsselstein.

Waarom gaan we de waterkering verleggen?

Aan de Zuidwest-zijde van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, tussen IJsselstein en Knollemanshoek voldoet de waterkering niet meer aan de huidige waterveiligheidsnormen. Noodzakelijke aanpassingen aan de waterkering zijn kostbaar en tijdsintensief en als antwoord daarop verlegt waterschap De Stichtse Rijnlanden de waterkering naar het hoger gelegen fietspad op de Zuid-IJsseldijk.

Om te voldoen aan deze nieuwe functie zal het fietspad waar nodig worden aangepast en verhoogd en de oorspronkelijke waterkering krijgt de rol van oever weer terug. Wij blijven verantwoordelijk voor uw veiligheid. Met deze oplossing sparen we kosten en beschermen wij u ook in de toekomst tegen weersinvloeden en het water van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Foto Knollemanshoek. (Links op de foto de Holllandsche IJssel en rechts het fietspad)

Planning

We bevinden ons nu in de verkenningsfase. Wat doen we allemaal in de verkenningsfase? In de verkenningsfases voeren we conditionerende onderzoeken uit. Onderzoeken die uitgevoerd worden zijn;

  • Een inventarisatie van flora en fauna. Hiermee wordt duidelijk met welke (beschermde) soorten rekening gehouden moet worden.
  • Inventarisatie van alle kabels en leidingen die in de grond zitten.
  • Archeologisch onderzoek
  • Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem en eventueel hergebruik van klei.

We brengen alle betrokken partijen in beeld en bekijken welke betrokken personen en organisaties we betrekken bij het project. Wanneer de uitgangspunten van het project in beeld zijn, starten we de gesprekken met de omgeving. Door middel van een informatiebrief en eventueel een persoonlijke uitnodiging voor een keukentafel gesprek wordt u betrokken bij het project.

Uiteindelijk leveren we aan het einde van de verkenningsfase een Voorkeursalternatief (VKA) op.  In een voorkeursalternatief (VKA) wordt omschreven hoe wij de waterkering weer willen laten voldoen aan de waterveiligheidseisen. De "Nota Voorkeursalternatief" bevat naast een voorkeursalternatief ook een overzicht van synergiekansen en meekoppelkansen. Het VKA wordt voorgelegd bij het bestuur van het waterschap alvorens de planuitwerkingsfase wordt gestart.

Het project Achthoven - IJsselstein is opgedeeld in drie fases:

1- Verkenningsfase (start 2023)

2- Planuitwerkingsfase

3- Realisatiefase

In de afbeelding ziet u de drie fases tot medio 2026.

Webopname_25-10-2023_13598_redactie.hdsr.nl

Nieuws

Meekoppelkansen zijn projecten van het waterschap of van onze partners zoals gemeenten, provincie of Rijkswaterstaat waarvan de werkzaamheden niet direct bijdragen aan de dijkveiligheid, maar wel kunnen worden gekoppeld aan het proces en de uitvoering van deze verlegging van de waterkering. Door het koppelen van deze kansen kunnen meerdere projecten gelijktijdig gerealiseerd worden en kan een win-winsituatie ontstaan. Daarnaast kan het ook een voordeel zijn voor de omgeving: als projecten gelijktijdig worden uitgevoerd geeft dat ook minder overlast. Het idee is dat we zo in één keer het gebied veiliger en mooier kunnen maken!

Still meekoppelkansen

Klik op de afbeelding of download hier de folder waarin u meer leest over meekoppelkansen.

Contact & vragen

Hoe komen we met elkaar in contact?

Het waterschap vindt het belangrijk om bewoners te betrekken. Dat doen we met deze website, een digitale nieuwsbrief, maar ook met persoonlijke gesprekken en bijeenkomsten. Wij geloven namelijk dat bewoners en overige belanghebbenden de omgeving het beste kennen. We luisteren naar uw ideeën die we vervolgens in overweging nemen bij het ontwikkelen van de nieuwe waterkering.

Direct belanghebbenden informeren het waterschap via de telefoon of met een persoonlijke brief. Daarnaast worden er regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd. Er is ook een digitale nieuwsbrief waarvoor belangstellenden zich aan kunnen melden. Abonnees ontvangen de nieuwsbrief per mail.

Vraag en antwoord

Wij doen ons best om zo helder en compleet mogelijk te communiceren. Toch kunnen wij ons voorstellen dat er vragen ontstaan. Veel van deze vragen hebben we in een document gegoten, die u hier kunt downloaden en bekijken.

Contact

Erik
Erik Sanderse
Adviseur omgevingsmanager

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Stuur dan een mail naar informatieghij@hdsr.nl en wij voegen u toe aan de digitale nieuwsbrief.

nieuwsbrief