Renovatie Romeijnsdeuren Oudewater

Terughangen Romeijnsdeuren in Oudewater

Op woensdag 20 maart stond er een bijzonder moment gepland. De Romeijnsdeuren, twee belangrijke deuren die de historische binnenstad beschermen tegen wateroverlast, zijn gerestaureerd en worden door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden teruggehangen in hun oorspronkelijke staat.

De deuren vormen een belangrijk onderdeel van de beschermingsmaatregelen langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Bij extreem weer, met name wanneer het waterpeil 20 centimeter hoger is dan normaal, treden deze deuren in werking. Het doel van deze Romeijnsdeuren is om de waterstand in de historische binnenstad van Oudewater op een acceptabel niveau te houden en zo overstromingen in oude panden en kelders te voorkomen.

Dringend onderhoud nodig

De Romeijnsdeuren hadden dringend onderhoud nodig. Houtrot heeft de functionaliteit van de deuren als calamiteitenkering aangetast. De renovatie van de deuren omvat een grondige inspectie en indien nodig vervanging van balken en planken. De bodem en drempel van de deuren worden gerenoveerd nadat de deuren zijn teruggehangen. Dit alles wordt zorgvuldig uitgevoerd om de historische uitstraling van de deuren en de aangrenzende brug te behouden.

Circulaire werkwijze van het waterschap

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voert projecten zo duurzaam mogelijk uit. Waar mogelijke wordt circulair gewerkt, bijvoorbeeld door energie en grondstoffen terug te winnen en kennis te delen. Zo levert HDSR een belangrijke bijdrage aan een duurzame en circulaire economie en helpt HDSR de ecologische waarden in Midden-Nederland te verbeteren.

Terughangen van de Romeijnsdeuren

Planning in hoofdlijnen

nov-2022 - april 2023

Status: Afgelopen

Voorbereiding

Mei 2023: verwijderen oude deuren

Status: Afgelopen

Juni - medio augustus 2023

Status: Afgelopen

Renovatie deuren. Bekijk voor meer informatie het artikel: Duurzaam herstel voor de Romeijnsdeuren in Oudewater.

December 2023

Status: Afgelopen

Inspectie onder water naar de houten bodem en de drempel.

Maart 2024

Status: Huidig

Terugplaatsen deuren en renoveren bodem en drempel.

Duurzaam herstel

Bij het vervangen van de slechte planken en balken maken we gebruik van goede delen van de oude deuren van de Doorslagsluis in Nieuwegein. Na restauratie waren die deuren overbodig geworden.

De brug achter de Romeijnsdeuren is een monument, de deuren zelf niet. We gaan er wel voor zorgen dat de gerenoveerde deuren hun monumentale uitstraling behouden.

Contactpersoon