Nieuwsbrief GHIJ 2 - 2020

November 2020, nummer 2

U heeft zich geabonneerd op de nieuwsbrief Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Dit is de 2e uitgave van 2020.

Digitale bewonersavond ivm start baggeren

Aannemer J.P. Schilder B.V. uit Ursem baggert de komende jaren de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en Doorslag. Op 3 december a.s. is er een digitale informatieavond. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.

Verlenging pilot proefvakken IJsselstein

Bij IJsselstein heeft het waterschap verschillende proefvakken oeverbescherming aangelegd. Uit het oogpunt van duurzaamheid zijn er nog twee proefvakken aangelegd.

Opknappen Waaiercomplex Gouda

Het Waaiercomplex in Gouda wordt in 2021 opgeknapt om ook in de toekomst voldoende veiligheid te garanderen. De voorbereidingen zijn gestart.

Nieuwe oeverbeschoeiing en wandelpad in Nieuwegein

Langs de Doorslag in Nieuwegein is de beschoeiing van de oever opgeknapt. Ook ligt er een nieuw wandelpad.

Dijkverbetering GHIJ-Noord

Het waterschap onderzoekt op welke plaatsen maatregelen nodig zijn aan de dijk.

Dijk- en oeververbetering Willeskop

Het waterschap onderzoekt momenteel de technische alternatieven om de kade te verbeteren in Willeskop.

Doorslag Nieuwegein (KWA+)

Het waterschap werkt aan een plan om de doorvoercapaciteit voor de aanvoer van zoet water bij droogte (KWA+) bij de Doorslagsluis in Nieuwegein te vergroten. Veel ideeën zijn de revue zijn gepasseerd. Er zijn meerdere variantenstudies.

Ruimtelijk Kwaliteitskader GHIJ

In samenwerking met gemeenten, provincie en belangorganisaties is een Ruimtelijk Kwaliteitskader GHIJ opgesteld. Dit rapport wordt als inspiratie gebruikt voor projecten en ontwikkelingen langs de GHIJ.

Vragen?

Neem contact op met het waterschap via informatieghij@hdsr.nl wanneer u vragen heeft over het programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Aan-/afmelden

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!

Volg ons!

twitter_logo_1

Blijf ook via Twitter op de hoogte van het waterschapsnieuws.