De doorvoercapaciteit van de Doorslagsluis moet worden vergroot

Sinds 2019 werkt HDSR aan een plan om de doorvoercapaciteit voor de KWA+ bij de Doorslagsluis in Nieuwegein te vergroten. Meerdere variantenstudies hebben al plaatsgevonden, waarbij vele ideeën de revue hebben gepasseerd.

Wat is er aan de hand?

De Doorslagsluis heeft een gemeentelijke monumentale status, waardoor de cultuurhistorie een zwaarwegend thema is. Dat thema is momenteel het middelpunt van het project. Samen met de Historische Kring Nieuwegein, Wijknetwerk Jutphaas, de Monumentencommissie van de gemeente en andere stakeholders wordt bekeken wat de toekomstige situatie van het object, dat momenteel in een slechte onderhoudsstaat verkeerd. Vanuit de omgevingspartijen zijn diverse wensen opgehaald die, mits mogelijk, worden verwerkt in een uiteindelijk ontwerp. De opgave is ingewikkeld, omdat het zeer waarschijnlijk is dat niet alle onderdelen van de sluis bewaard, dan wel gerenoveerd, kunnen worden. Toch zijn er ook voldoende meekoppelkansen om het uiteindelijke beeld een stuk beter te maken dan dat het nu is. In maart 2021 zal de gemeenteraad van Nieuwegein en het algemeen bestuur van het waterschap een besluit nemen over de uiteindelijke voorkeursvariant.