Onderzoek verbetermaatregelen GHIJ-Noord

Het waterschap onderzoekt op welke plaatsen maatregelen nodig zijn aan de dijk

De dijk aan de noordkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel tussen Achthoven-Oost (aansluiting Meerndijk) tot aan de Enkele Wiericke (Hekendorp) voldoet op een aantal plaatsen niet aan de veiligheidsnorm. In 2020 heeft het waterschap diverse onderzoeken uitgevoerd, o.a. grondonderzoek en een inventarisatie van de oevers en dijken. Hiermee krijgt het waterschap inzicht in de huidige situatie en op welke plaatsen er maatregelen nodig zijn om de dijk ook in de toekomst veilig te houden. Begin 2021 weten we meer hierover. We gaan dan graag met belanghebbenden in gesprek om te onderzoeken hoe we de dijk kunnen verbeteren en tegelijkertijd een bijdrage kunnen leveren aan de leefomgeving (maatschappelijke meerwaarde).

Lees meer over het project op de projectpagina GHIJ-Noord