De pilot proefvakken in IJsselstein is verlengd

Het waterschap heeft eerder in IJsselstein (tussen camping De Voormolen en Jachthaven Marnemoende) 4 proefvakken met verschillende oeverbeschoeiingen aangelegd. Één van de conclusies was dat de kwaliteit van de houten planken onder water nog heel goed is.

Duurzaam

Uit het oogpunt van duurzaamheid zijn nog twee proefvakken aangelegd waarbij de bestaande houten beschoeiing wordt behouden. Ook wordt hiermee een CO2 reductie behaald omdat er geen vrachtwagentransport benodigd is om de planken te vervoeren.

Hergebruik planken

Bij proefvak 5 zijn de planken eerst uit de grond getrokken, het slechte gedeelte is afgezaagd, waarna de plank op zijn kop met een nieuw gezaagde punt weer is teruggeplaatst. Hierna is een nieuwe houten gording en deksloof op de beschoeiing geplaatst. Het resultaat mag gezien worden.


Onderwaterbeschoeiing

Bij proefvak 6 zijn de houten planken blijven staan waardoor er na het afzagen van het slechte deel een onderwaterbeschoeiing overblijft. Om de oever te  beschermen tegen afkalving door stroming en golfslag wordt het talud van stortsteen en gedeeltelijk gras voorzien. Dit proefvak sluit aan op een gedeelte waar de oever beschermd is met schanskorven.

Meer lezen

Wilt u meer lezen over de aanleg van de proefvakken: