Ruimtelijk Kwaliteitskader GHIJ opgesteld

Het Ruimtelijke Kwaliteitskader Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) is in samenwerking met gemeenten, provincie en belangenorganisaties opgesteld, als inspiratie voor projecten en ontwikkelingen langs de GHIJ.

De ambitie van het waterschap is de Gekanaliseerde Hollansche IJssel veiliger en mooier te maken.

  • Maar wat is dan mooi?
  • Wat zijn de kwaliteiten van het gebied bekeken vanuit de verschillende gebruikers?
  • En hoe kan het waterschap bij zijn opgaven aan de dijken en oevers langs de GHIJ samenwerken aan een verbetering van die kwaliteiten?

Een ruimtelijk kwaliteitskader geeft hier handvatten en inspiratie voor. In projecten gebruikt het waterschap het ruimtelijk kwaliteitskader als input voor het beoordelingskader om alternatieven af te wegen.

Wat vindt u ervan?

Wij zijn benieuwd wat u ervan vindt. Het Ruimtelijk Kwaliteitskader ontvangen? Stuur dan een mail naar informatieghij@hdsr.nl.