@grarier 1 - 2024

header_agrarier
@grariër 2024, nummer 1

Samenwerken aan de toekomst van het landelijk gebied in de Utrechtse Waarden

HDSR gaat samen met gemeenten aan de slag met de toekomst van het landelijk gebied in de Utrechtse Waarden.
(Foto: Jeroen Bosch)

Waterschapsverordening vastgesteld

Op 20 december 2023 heeft het Algemeen Bestuur de Waterschapsverordening vastgesteld. Deze volgt de Keur op.

Impulsregeling Water in de Leefomgeving: bijdrage waterschap maakt gemeenten klimaatbestendiger

Samen met gemeenten werkt het waterschap aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het realiseren van een klimaatbestendige woonomgeving.

Start inspraak ontwerp Nota Vaarwegbeleid van start

Het waterschap heeft het nautisch beheer van de vaarwegen. Dit is vastgelegd in de nieuwe ontwerp Nota Vaarwegbeleid. U kunt daarop inspreken tot en met 22 februari.

De Ultieme Waterfabriek: méér doen met gezuiverd rioolwater

In dit project wordt praktijkervaring opgedaan om gezuiverd rioolwater door een extra zuivering direct opnieuw te gebruiken.

Vergroten doorstroming KWA+: baggerbeurt watergangen bij Polsbroek

Het baggeren van de Lansing ten zuiden van Polsbroek is begonnen. Zo kan er meer water doorgevoerd worden naar West-Nederland tijdens extreme droogte.

Energy Hub in gebruik Lopikerwaardroute

De Energy Hub laadt onder andere elektrisch gereedschap.

Feestelijke oplevering herinrichtingsproject De Meijekade

De Meijekade voldeed niet meer aan de normen voor dijken en kades, waardoor het noodzakelijk was om verbeteringen door te voeren.

Certificaat CO₂-prestatieladder

Ons waterschap heeft zich laten certificeren op niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder: een duurzaamheidsinstrument in Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO₂.

Belangrijke stap voor dierenwelzijn bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

De eerste grote Fauna Uittrede Plaats is gerealiseerd nabij Oudewater aan de Hollandsche IJssel.

Nieuw peilbesluit polders en lintbebouwing Kockengen en Teckop

Het waterschap heeft een nieuw peilbesluit vastgesteld voor de polders en lintbebouwing van Kockengen en Teckop.

Vernieuwde STORL-regeling: inzameling lege verpakkingen en resten gewasbeschermingsmiddelen

De regeling houdt in dat o.s. agrarische ondernemers kosteloos lege én gespoelde plastic cans van gewasverzorgingsproducten kunnen inleveren.

Reageren

Neem contact op met de redactie:

Volg ons op social media!

LinkedIn   Instagram   Twitter/X   YouTube   Soundcloud

Abonneren

Abonneren op of afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!