Vergroten doorstroming KWA+: baggerbeurt watergangen bij Polsbroek

Het baggeren van de Lansing ten zuiden van Polsbroek is begonnen. Daarna baggert aannemer Van der Lee ook een watergang parallel aan de Groote Kerkvliet. Dat is nodig om de doorstroming te vergroten. Hierdoor kan er meer water doorgevoerd worden naar West-Nederland tijdens extreme droogte. De aannemer verwacht de werkzaamheden begin maart 2024 af te ronden.

Het traject wordt hydraulisch gebaggerd. Dat betekent dat de aannemer de bagger met een zuigboot verwijdert en via een leidingwerk wegpompt. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer de watergang te smal is, werken we met een kraan vanaf de kade.

Waarom baggeren?

Op de bodem van watergangen verzamelt zich in de loop der tijd een laag bagger. Bagger bestaat onder andere uit gevallen blad, plantenresten en inwaaiend zand en stof. Deze laag wordt steeds dikker met als gevolg dat een waterloop ondieper wordt. Een teveel aan bagger, riet en waterplanten stremt de doorstroming en kan wateroverlast veroorzaken. Alleen baggeren is niet voldoende. In het voorjaar gaan we ook grond uit de watergangen ontgraven om ze dieper te maken.

Hergebruik bagger

De bagger vervoeren we naar een baggerdepot. Dit is een opslagplek op een perceel grond van een agrariër. Daar blijft de bagger liggen om te drogen. Na het drogen is het een voedingsrijke bouwstof die de agrariër gebruikt om zijn percelen mee op te hogen.

Vergroten doorstroming

Een van de aanvoerroutes van de KWA+ (Klimaatbestendige Wateraanvoer) loopt door de Lopikerwaard. Bij gemaal De Koekoek kan extra water worden ingelaten vanuit de rivier de Lek. Dit water stroomt door de Lopikerwaard naar gemaal Keulevaart, nabij Haastrecht. Dit gemaal pompt het water naar de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Om de capaciteit van deze route te vergroten zijn verschillende ingrepen in het watersysteem nodig.