Waterschapsverordening vastgesteld

Gepubliceerd op 22 december 2023

Op 20 december heeft het Algemeen Bestuur de Waterschapsverordening vastgesteld. De Waterschapsverordening is de opvolger van wat nu nog de Keur wordt genoemd, en geldt vanaf 1 januari 2024.

Op diezelfde datum gaat ook de Omgevingswet in werking. De Keur is beleidsneutraal ‘technisch’ omgezet naar de Waterschapsverordening om aan de randvoorwaarden en standaarden van de Omgevingswet te voldoen. De waterschapsverordening is niet klaar. In 2024 gaan we werken aan het verbeteren, vereenvoudigen en het modeleren van nieuw vast te stellen beleid op het gebied van o.a. waterkwaliteit, klimaat, ecologie.

De Waterschapsverordening is in te zien in het nieuwe Omgevingsloket, dat vanaf 1 januari 2024 online is voor inwoners en ondernemers. Lees meer op www.hdsr.nl/omgevingswet.