Impulsregeling Water in de Leefomgeving: bijdrage waterschap maakt gemeenten klimaatbestendiger

Gepubliceerd op 21 december 2023

Samen met gemeenten werken we aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het realiseren van een klimaatbestendige woonomgeving. Hiervoor heeft het waterschap de Impulsregeling Water in de Leefomgeving.

Negen gemeenten nemen in 2024 maatregelen en ontvangen hiervoor een financiële bijdrage van het waterschap. De betreffende gemeenten krijgen van het waterschap voor 35 maatregelen een bijdrage van totaal €1.800.000,-.

In de infographic hiernaast geven we voorbeelden van verschillende mogelijke projecten.

De Bilt

Volgend jaar gaat de gemeente De Bilt de hofjes bij Tolakker Maartensdijk klimaatbestendig maken. De Bilt krijgt financiële ondersteuning voor dit grote project van het waterschap. De wethouder en hoogheemraad hebben op 6 november 2023 een overeenkomst hiervoor getekend.

Utrechtse Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat in 2024 flink aan de slag om wateroverlast te voorkomen. Onder andere door zinloze verharding weg te halen, groene parkeerplaatsen aan te leggen en regenwater af te koppelen van de riolering. De gemeente krijgt in totaal € 237.000,- van het waterschap. Hoogheemraad Bert de Groot: “Door als overheden samen te werken bereiken we veel meer. Alle initiatieven zijn een stap in de goede richting van een duurzaam waterbeheer en klimaatbestendige toekomst.”

Bunnik

In Bunnik tekenden wethouder en hoogheemraad op 25 oktober de overeenkomst voor een bijdrage van totaal €45.000. De gemeente gaat aan de slag met het stimuleren van bewoners om regenwater af te koppelen en onderzoek naar de kwetsbaarheid van riolering.

Woerden

In Woerden tekenden wethouder Ad de Regt en hoogheemraad Gijs Stigter de overeenkomst. Dat gebeurde tijdens een gezamenlijk bestuurlijk overleg op 5 oktober. De gemeente gaat met 5 projecten aan de slag met totaal €116.000, waaronder vergroenen en klimaatbestendiger maken van de binnenstad en vergroten van duikers.

Zeist

Zeist tekenden wethouder Wouter Katsburg en hoogheemraad Bert de Groot op 2 november een overeenkomst. De gemeente gaat aan de slag met afkoppelen van 150.000m2 in wegprojecten in Zeist en Den Dolder en circa 2.500m2 verharding weghalen met de 'zinlozeverharding' tool door hele gemeente, beginnend bij Fazantenkamp en het Patijnpark.

Oudewater

In Oudewater gaat de gemeente onderzoek doen naar de oorzaken van slechte waterkwaliteit in Klein Hekendorp naar aanleiding van meldingen bewoners. Daarnaast starten ze de campagne met klimaatlabels per straat en toolkit om bewoners te coachen de regenpijp los te koppelen. De impuls overeenkomst wordt begin 2024 getekend.

Houten

Op 14 december hebben hoogheemraad Els Otterman en wethouder Wouter van den Berg een overeenkomst getekend. De gemeente gaat aan de slag met het afkoppelen van schoon regenwater van de riolering in de wijk Boterhoeve, Kaashoeve en Schuilhoeve. Daarnaast gaat de gemeente een ondiepe oeverzone in de watergang bij Loodsboot aanleggen voor verbeteren ecologie en doorzicht.

Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein en het waterschap ondertekenen op 18 december ook een overeenkomst . Het waterschap stimuleert de gemeente om drie duikers hoger aan te leggen en te vergroten. En een project te starten om kroos te scheppen, opsporen foutaansluitingen van hemelwateroverstorten. Hoogheemraad Willem van der Steeg: ”Ik ben opgegroeid in de wijk Batau-Zuid en als kleine jongen was ik daar vaak te vinden op en rond het water. In de winter konden we vaak schaatsen en ijshockeyen op de sloot langs de AC Verhoefweg en in de zomer gingen we in de wijk varen met mijn rubberboot. Daarom vind ik het extra leuk dat we juist ook op deze plek samen aan de slag gaan om de waterkwaliteit te verbeteren.”

Utrecht

Begin 2024 is een overleg gepland waarbij de gemeente Utrecht een overeenkomst tekent. Het waterschap levert een financiele bijdrage voor maar liefst verschillende 13 projecten door de hele stad. Op deze manier wordt Utrecht weer wat meer klimaatbestendiger, groener en dus mooier.

Oudewater

In Oudewater gaat de gemeente onderzoek doen naar de oorzaken van slechte waterkwaliteit in Klein Hekendorp naar aanleiding van meldingen bewoners. Ze starten met een campagne met klimaatlabels per straat en toolkit om bewoners te coachen de regenpijp los te koppelen. Hoogheemraad Bert de Groot en wethouder Bas Lont tekenden op 29 januari 2024 de impuls overeenkomst.