Start inspraak ontwerp Nota Vaarwegbeleid

Gepubliceerd op 11 januari 2024

Voor het varen op water in beheer van het waterschap, gelden er bepaalde regels. Het waterschap heeft naast de taak voor waterveiligheid en schoon en voldoende water, ook het nautisch beheer van de vaarwegen. Dit is vastgelegd in de nieuwe ontwerp Nota Vaarwegbeleid. Tot en met 22 februari 2024 kunnen belanghebbenden reageren op het nieuwe beleid.

Varen waar het verantwoord is

Steeds meer mensen maken gebruik van het water om te recreëren. Dat zorgt voor meer recreatieve druk op het water en de noodzaak om vast te leggen hoe het waterschap omgaat met varen op het water. Uitgangspunt van de nieuwe nota Vaarwegbeleid is dat het waterschap varen toelaat waar dat verantwoord is. De vaarwegen die er nu zijn wil het waterschap behouden en indien mogelijk uitbreiden. Belangrijk daarbij is dat dit niet ten koste mag gaan van andere functies van het water zoals waterveiligheid, waterkwaliteit en ecologie. Ook wil het waterschap bijdragen aan de overgang naar duurzaam varen door elektrisch varen te stimuleren.

Wat staat er in de Nota Vaarwegbeleid

In de nota staat welke vaarwegen er zijn en hoe het waterschap omgaat met het aanwijzen van vaarwegen, welke vaartuigen waar zijn toegestaan, wat de maximale vaarsnelheden zijn en hoe het waterschap omgaat met ligplaatsen. Ook staat beschreven hoe het waterschap omgaat met het beheer en onderhoud van de vaarwegen en toeziet op de veiligheid.

Wat betekent dat voor de vaarrecreant

In de ontwerp Nota Vaarbeleid zijn de visie op en uitgangspunten voor het vaarwegbeleid en het nautisch beheer vastgelegd. Wat dat betekent voor bijvoorbeeld het aantal ligplaatsen in een individuele vaarweg staat niet in dit beleidsstuk. Dat wordt uitgewerkt in verkeersbesluiten of aanvullende nota’s.

Inspraak mogelijk tot en met 22 februari 2024

De ontwerp nota Vaarwegbeleid ligt van 11 januari tot en met 22 februari 2024 ter inzage. De nota vindt u bij het blok 'meer informatie en reageren'. Tot en met 22 februari 2024 kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Meer informatie over hoe dat kan, staat ook op de website.


Meer informatie en reageren