Het nieuwe Omgevingsloket

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, moet u deze na 1 januari 2024 aanvragen via het (nieuwe) Omgevingsloket. Dit loket vervangt drie bestaande toepassingen die u mogelijk eerder gebruikte:

  • Het Omgevingsloket online (OLO)
  • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
  • Ruimtelijkeplannen.nl

In het omgevingsloket kunt u:

  • op de kaart bekijken welke regels er gelden;
  • checken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen;
  • een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.

Bekijk de animatie over het nieuwe Omgevingsloket

Vergunning of vooroverleg aanvragen

In het Omgevingsloket kunt u (vanaf 1-1-2024) meteen een vergunning aanvragen of een melding doen. Als u voldoet aan de wettelijke verplichtingen kunt u starten met uw werkzaamheden.
U kunt ook een vooroverleg aanvragen. Zo weet u snel of uw plan haalbaar is. Vraag uw vooroverleg aan via deze pagina: Vooroverleg aanvragen.

Let op! In veel gevallen zijn meerdere overheden betrokken die elk hun eigen beoordeling doen. Dat betekent dat er veel vragen worden gesteld. Vul uw aanvraag zo volledig mogelijk in. Dat verkleint de kans dat uw project vertraging oploopt.

Vergunningcheck: niet verplicht maar wel handig

In de vergunningcheck in het Omgevingsloket zijn de regels van het rijk, de waterschappen, de provincie en de gemeente verwerkt. Ons advies is om altijd de vergunningcheck te doen als u van plan bent om iets in uw omgeving te veranderen. Denk aan het plaatsen van een steiger aan de waterkant, bomen kappen of andere werkzaamheden.

Door vragen te beantwoorden ziet u welke verplichtingen op een locatie gelden. U krijgt snel duidelijkheid; een activiteit kan vergunning plichtig, melding plichtig, informatie plichtig of vergunningsvrij zijn.

Regels op de kaart

In het Omgevingsloket vindt u bij ‘Regels op de kaart’ welke regels op een bepaalde locatie gelden. Regels zijn officiële besluiten van overheden, zoals omgevingsplannen,  omgevingsverordeningen en waterschapsverordeningen. Daarmee kunt u voor uzelf toetsen of uw plan een kans van slagen heeft.

Vergunningcheck en -aanvraag

Controleer in het Omgevingsloket of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen voor uw werkzaamheid.

Onder werkzaamheid verstaan wij bijvoorbeeld: een tuinhuisje bij de waterkant plaatsen of het vergroten van uw bedrijfsruimte.

Uit de vergunningscheck blijkt of u uw werkzaamheid vergunningsvrij mag uitvoeren, of dat u een meldingsplicht, informatieplicht of vergunningsplicht heeft. Het is ook mogelijk dat u verzocht wordt om contact op te nemen met het waterschap. Dat kan vhpost@hdsr.nl

Het is mogelijk dat niet alle activiteiten tegelijk worden beoordeeld. U kunt starten met uw werkzaamheden als u voldoet aan alle verplichtingen.

Contact

Is de uitkomst uit de vergunningscheck: 'Neem contact op met het waterschap'? Vraag dan een vooroverleg aan via Vooroverleg aanvragen - HDSR.

Heeft u andere vragen? Mogelijk staat uw antwoord tussen de veelgestelde vragen.

Bekijk ook de pagina's over de Omgevingswet en Participatie.

Veelgestelde vragen Omgevingsloket