Informatieplicht bij melding of verstrekte vergunning

Na een verleende vergunning of ingediende melding (die voldoet aan de indieningsvereisten) kan het zijn dat er een verplichting is om informatie aan het waterschap te leveren over het initiatief. Dit wordt een informatieplicht genoemd. Het gaat hierbij om:

  • Startdatum grondwateronttrekking voor vergunning of melding;
  • Start werkzaamheden waterstaatswerken;
  • Afmelding grondwateronttrekking voor vergunning of melding;
  • Jaaropgave grondwateronttrekking voor vergunning of melding.