Blokhoven: ruimte voor waterberging en inundatie

Gepubliceerd op 4 juli 2024

Sinds 2017 heeft Houten een bijzonder gebied binnen haar grenzen: waterbergingsgebied Blokhoven. Om wateroverlast bij hevige regenval in Schalkwijk te voorkomen, kan in dit gebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 23.000 m3 water worden opgevangen. Dat is ongeveer evenveel als tien Olympische zwembaden!

Inundatie

Maar dat is niet het enige: het gebied wordt in de zomer tweemaal per maand in het weekend onder water gezet. Zo komt het principe van inundatie van de waterlinie voor bezoekers tot leven. Het paard van het kunstwerk Het Geheim van Man en Paard van kunstenaarsduo Willy Kruijssen en Christel van Vliet staat dan tot zijn buik in het water.

Als hevige of langdurige regenval verwacht wordt kan het waterschap besluiten de inundatie niet door te laten gaan. Het gebied is dan nodig voor waterberging.

Inundatie van polder Blokhoven in oorlogstijd

De polder Blokhoven is als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie tweemaal geïnundeerd: in mei 1940 stond de polder zo’n 40 cm onder water. Ongeveer 2500 bewoners werden toen geëvacueerd. Aan het eind van de oorlog, in februari 1945, is de polder opnieuw geïnundeerd. Dit keer door de Duitsers, die hiermee wilden voorkomen dat de geallieerden in de polder Blokhoven zouden landen.

Natuur en recreatie

Bij de aanleg van het gebied is veel aandacht besteed aan het creëren van goede leefomstandigheden voor planten en dieren. Langs de randen van de plas en de verbrede watergangen zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Bij de stuw is een vispassage gebouwd, zodat vissen de stuw ook stroomopwaarts kunnen passeren. Het gebied is ingericht voor recreatie: er zijn wandelpaden, bankjes, een trekpontje, een 80 meter lang vlonderpad en kano-in- en uitstapplaatsen aangelegd. Het Waterliniepad en het Onderwaterpad KIDS lopen dwars door het gebied.

Een informatietafel over waterberging, vispassages en de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie vertelt de bezoekers het verhaal over deze bijzondere plek.


De vlonder en het trekpontje geven toegang tot het waterbergingsgebied

Data inundatie in zomer 2024

Zaterdagochtend om 1.00 uur loopt het gebied langzaam vol; dit duurt ongeveer 8 uur. Op zondagochtend vanaf 10.00 uur pompen we het gebied weer leeg. Dit duurt ook ongeveer 8 uur.

13/14 juli

27/28 juli

10/11 augustus

24/25 augustus

7/8 september

21/22 september

Het hoe en waarom van waterbergingsgebied Blokhoven