Het riool

Het afvalwater en het grootste gedeelte van het hemelwater gaat via de gemeentelijke riolering naar de zuiveringsinstallaties. Er bestaan diverse soorten rioleringsstelsels.

  • Een gemengd rioolstelsel bestaat uit één buis waarin zowel het afvalwater (van inwoners en bedrijven) als het hemelwater naar de zuivering wordt afgevoerd. Bij hevige neerslag komt het met hemelwater verdunde afvalwater via overstorten in het oppervlaktewater.
  • Een verbeterd gemengd stelsel komt overeen met een gemengd stelsel. Het verschil is dat er (om overstorten te voorkomen) een overstortbak is aangebracht. Het afvalwater verzamelt zich in zo’n bak (een bergbezinkbassin) en wordt pas naar de zuivering afgevoerd, zodra het rioleringsstelsel weer normale hoeveelheden afvoert.
  • Een gescheiden stelsel bestaat uit twee buizen, een apart buizenstelsel voor het afvalwater en een apart buizenstelsel voor het hemelwater. Het hemelwater wordt geloosd op het oppervlaktewater.
  • Een verbeterd gescheiden stelsel komt overeen met een gescheiden stelsel. Het verschil is dat er, om te voorkomen dat er verontreinigd hemelwater wordt geloosd op oppervlaktewater, een koppeling gemaakt is met het afvalwaterstelsel. Hierdoor gaat de eerste hoeveelheid hemelwater toch naar de zuivering. Die eerste hoeveelheid bevat namelijk relatief veel vuil van de straat. Als de straat schoongespoeld is, gaat de rest van het hemelwater alsnog naar het oppervlaktewater. In de praktijk gaat in een verbeterd gescheiden stelsel zo'n 70% van het hemelwater naar de zuivering.

Meer informatie over het riool

RIONED, de koepelorganisatie van riolerend Nederland, geeft op de website 'Riolering en water, zo zit dat' veel informatie over de werking van het riool.