Melding doen of vergunning aanvragen

Ons werk

Iedereen laten genieten van een veilige en schone wateromgeving. Dat is waar team Vergunningverlening voor staat. Samen met u bekijken we uw wens, controleren we op regelgeving en geven we advies of toestemming.

Kortom: De Stichtse Rijnlanden kijkt voor u naar het hele plaatje zonder dat er kosten aan verbonden zijn.

Toezicht en Handhaving op naleving Waterwet

Nieuwsbericht november 2022 - Vergunningplicht Kromme Rijn vervalt, voorwaarden blijven gelden

Een vergunning aanvragen is niet meer nodig voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. De inhoudelijke voorwaarden voor het gemotoriseerd varen op de Kromme Rijn wijzigen niet.  Kijk voor meer informatie op: Gemotoriseerd varen op de Kromme Rijn - wat is er toegestaan?

Ja! Ik wil een vooroverleg aanvragen

Goed voorbereid geeft zekerheid. Wij als vergunningverleners staan voor u klaar! Bij de beoordeling weet u precies wat u moet indienen, ontvangt u advies en krijgt u bruikbare tips mee. Tip! Doe een vergunningcheck en stuur het resultaat mee in de bijlage.

Direct starten met een vergunningaanvraag of melding

Ik wil een wateractiviteit uitvoeren in, op of in de buurt van

Informatieplicht - Doorgeven startdatum, afmelding of jaaropgave

Na een verstrekte vergunning of ingediende melding kan het zijn dat er een verplichting is om informatie aan het waterschap te leveren over het initiatief.

Vergunningcheck op een activiteit

Een totaaloverzicht wat u aan vergunningen en/of meldingen nodig heeft voor uw activiteit en met welke andere instanties u contact moet leggen Tip! Stuur het resultaat mee als bijlage bij het vooroverleg.

Regelgeving van een activiteit opzoeken

Regels en (onderhoud)plichten van een activiteit op één plek .

Regelgeving - landelijk en regionaal Utrecht en Zuid-Holland

Om het waterbeheer in goede banen te leiden heeft ieder waterschap eigen regionale regels en bestaat de Waterwet, deze geldt voor heel Nederland.

Behandeltermijn en geldigheidsduur

Informatie over het behandelen van een vergunning, melding of vooroverleg.

Bekendmakingen opzoeken

In het databestand vindt u:

  • Aangevraagde en verleende vergunningen
  • Meldingen voor activiteiten die voldoen aan de indieningsvereisten

Bezwaar maken, beroep indienen en griffiekosten

U bent het niet eens met een besluit van het waterschap

Contact - Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Het team is elke werkdag bereikbaar op telefoon (030) 209 73 58 en per e-mail: vhpost@hdsr.nl