Melding doen of vergunning aanvragen

Ons werk

Iedereen laten genieten van een veilige en schone wateromgeving. Dat is waar team Vergunningverlening voor staat. Samen met u bekijken we uw wens, controleren we op regelgeving en geven we advies of toestemming.

Kortom: De Stichtse Rijnlanden kijkt voor u naar het hele plaatje zonder dat er kosten aan verbonden zijn.

Toezicht en Handhaving op naleving Waterwet

Ja! Ik wil een vooroverleg aanvragen

Goed voorbereid geeft zekerheid. Wij als vergunningverleners staan voor u klaar! Bij de beoordeling weet u precies wat u moet indienen, ontvangt u advies en krijgt u bruikbare tips mee. Tip! Doe een vergunningcheck en stuur het resultaat mee in de bijlage.

Direct starten met een vergunningaanvraag/melding

Start direct met het indienen van een vergunning of melding. Wilt u meer informatie? Vraag dan een vooroverleg aan.

Vergunningcheck op een activiteit

Een totaaloverzicht wat u aan vergunningen en/of meldingen nodig heeft voor uw activiteit en met welke andere instanties u contact moet leggen Tip! Stuur het resultaat mee als bijlage bij het vooroverleg.

Regelgeving van een activiteit zoeken

Regels en (onderhoud)plichten van een activiteit op één plek .

Regelgeving - landelijk en regionaal Utrecht

Om het waterbeheer in goede banen te leiden heeft ieder waterschap eigen regionale regels en bestaat de Waterwet, deze geldt voor heel Nederland.

Behandeltermijn en geldigheidsduur

Informatie voor het behandelen van een vergunning, melding of vooroverleg.

Bekendmakingen opzoeken

In het archief vindt u:

  • Aangevraagde en verleende vergunningen
  • Beoordeelde meldingen voor activiteiten die voldoen aan de indieningsvereisten

Bezwaar maken, beroep indienen en griffiekosten

U bent het niet eens met een besluit van het waterschap

Contact - Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Het team is elke werkdag bereikbaar op telefoon (030) 209 73 58 en per e-mail: vhpost@hdsr.nl