Kansrijke Oplossingen in beeld voor de dijkversterking

Samen met de ontwerpgroep van bewoners, de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug, de provincie Utrecht, de Terrein Beherende Organisaties en andere belanghebbenden heeft het waterschap drie kansrijke oplossingen ontwikkeld voor de versterking van de dijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede. Op 3 september (Calypso Theater) en op 3 oktober (boerderij Leuterveld) zijn de plannen gepresenteerd en besproken. Misschien was u daar ook bij.

Nota vastgesteld

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft de Nota Kansrijke Oplossingen onlangs vastgesteld. Met de drie oplossingen gaan we het komende halfjaar aan de slag om te komen tot een definitieve oplossing, het zogenaamde voorkeursalternatief (VKA). Het waterschap onderzoekt of de ideeën die bij de oplossingen zijn aangedragen passen bij de dijkversterking, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een fietspad. We kijken naar de effecten op de omgeving, haalbaarheid op technisch vlak en de financiën.

Samenvatting

De Nota Kansrijke Oplossingen is te lezen op onze website. We hebben ook een samenvatting gemaakt, waarin u in één oogopslag de oplossingen naast elkaar ziet. Medio 2020 moet het voorkeursalternatief worden vastgesteld. In het voorjaar, nodigen we u weer uit voor een bewonersbijeenkomst om met ons mee te praten en te denken.


Planning

Eerste halfjaar 2018: Stap 1

Status: Afgelopen

Alle nodige informatie verzamelen

Eerste halfjaar 2019: Stap 2

Status: Afgelopen

Het zeven van de oplossingen

Tweede halfjaar 2019: Stap 3

Status: Afgelopen

Onderzoeken van de meest kansrijke oplossingen

Zomer 2020: stap 4

Status: Huidig

De beste oplossing blijft over