Veldonderzoek langs de dijk

In de afgelopen jaren heeft het waterschap regelmatig grondonderzoeken gedaan om te beoordelen of en waar maatregelen nodig zijn om het gebied achter de dijken goed te blijven beschermen tegen overstromingen vanuit de rivier. De komende maanden is aanvullend onderzoek nodig om tot een goede beoordeling van de dijkveiligheid te komen. Het onderzoek bestaat uit het plaatsen van peilbuizen, het uitvoeren van boringen en sonderingen en onderzoek naar de aanwezige kleilagen.

Sondeerwagens

Dit betekent dat u mogelijk op en rond de dijk sondeerwagens of ander materieel kunt aantreffen. Van perceeleigenaren en bewoners bij wie peilbuizen in de grond worden geplaatst of sonderingen worden uitgevoerd, hebben we toestemming nodig om het perceel te mogen betreden. In dat geval wordt u hierover schriftelijk of per mail geïnformeerd. Voor de plaatsing van peilbuizen ontvangt u een passende vergoeding.

Inpijn-Blokpoel

De onderzoeken worden in opdracht van het waterschap uitgevoerd door het bureau Inpijn-Blokpoel. Vanzelfsprekend vragen wij de medewerkers zorgvuldig met uw eigendommen om te gaan.


Contact en meer informatie

Jannes van Hove
Omgevingsmanager

Heeft u vragen over het veldonderzoek? Neem contact op met Jannes van Hove, omgevingsmanager.