Wat doet het waterschap met uw wensen?

Het waterschap wil de dijk niet alleen sterker maken, maar waar mogelijk ook mooier of beter. Dat kunnen we niet alleen. Daarom maken we ruimte om wensen, ambities en ideeën van anderen in het gebied te koppelen aan de dijkversterking. Mogelijk kunnen we het samen goedkoper of sneller uitvoeren, of wordt het gebied tegen gelijke kosten beter of mooier. Dit noemen we een koppelkans.

Meekoppelen is meedoen

We nodigen u graag uit om te onderzoeken of uw ideeën, ambities of projecten te koppelen zijn aan de dijkversterking. Mogelijk kunnen we dit met de dijkversterking meteen meenemen. We hanteren wel een paar spelregels. Bijvoorbeeld dat de koppelkans de veiligheid van de dijk nooit mag verslechteren. Ook verwachten we dat u zelf meehelpt en ook meebetaalt om de kans daadwerkelijk te verzilveren: meekoppelen is meedoen!

Download de flyer meekoppelkansen in hoge resolutie

Klanteisen

De diverse wensen, suggesties en mogelijkheden voor koppelkansen worden allemaal in onze projectadministratie geregistreerd als zogenaamde klanteisen. De registratie van deze wensen en kansen loopt door tot aan de vaststelling van de definitieve ontwerpoplossing. U kunt dit nog steeds doen. Hier vindt u een lijst (pdf, 608 kB) van de tot op heden ingediende klanteisen.

Contact

Heeft u een wens, suggestie of mogelijkheid voor een koppelkans? Stuur deze in via sterkelekdijk@hdsr.nl of bel met Evelien Mewe op 06 116 147 21.