Herinrichting Lunenburgerwaard als koppelkans

De dijkversterking en het natuurontwikkelingsproject Lunenburgerwaard zijn twee projecten die dicht bij elkaar liggen. Een deel van de voorziene maatregelen in de Lunenburgerwaard liggen zelfs aan de buitenteen van de dijk. Deze projecten kunnen daarom niet los gezien worden van elkaar.

Koppelkans

Het waterschap heeft met de provincie Utrecht daarom afgesproken om één samenhangend ontwerp te maken voor twee projecten, door de voorziene maatregelen binnen een zone van 80 meter van de dijk te koppelen aan de dijkversterking. Het waterschap beschouwt dit plan als een koppelkans.

Voorlopig ontwerp

Maatregelen in het voorlopig ontwerp voor de Lunenburgerwaard zijn onder meer het ontgraven van verlande kleiputten en moeraszones en versnelde ontwikkeling van natuurgraslanden. Deze koppelkans kan in principe in combinatie met alle kansrijke oplossingen gerealiseerd worden.