De historie van de dijk in beeld

Ten behoeve van het in beeld brengen van de kansrijke oplossingen is met subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed extra onderzoek gedaan naar erfgoedwaardering. Hierbij is breed gekeken naar de verschillende waarden; niet alleen naar archeologische en cultuurhistorische waarden, maar ook naar immaterieel erfgoed (de verhalen) en belevingswaarden.

Inloopbijeenkomsten

In onder meer twee inloopbijeenkomsten zijn veel mooie verhalen over de dijk opgehaald. Ook het watersysteem is als waardevol erfgoed bekeken. Niet alleen omdat het watersysteem de kern is van de dijkversterking, maar ook omdat het systeem veel invloed heeft gehad op de inrichting van het landschap. Gebleken is dat de omgeving zich nauw verbonden voelt met de dijk en zijn historie.

Canon

De bijzondere verhalen en het prachtige beeldmateriaal zijn verzameld in een canon. Deze canon is te bekijken in het digitale rapport van de Nota Kansrijke Oplossingen, onder de tab ‘verhaallijn’.