Hoogwater 1995: van terugblik naar blik op de toekomst

In 2020 is het 25 jaar geleden dat het rivierwater hoog tegen de dijken stond. Van Maastricht tot Kampen en van Lobith tot Rotterdam. In het rivierengebied en in Limburg was de dreiging zo groot dat mensen huis en haard moesten verlaten. Mensen en dieren werden in heel Nederland opgevangen, waaronder in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Hoogwater 1995

Hoogwater 1995: wat gebeurde er?

In 1995 was het nood aan de man in een groot deel van Nederland, ook in het midden van het land. Bij de stuw van Amerongen werd een maximale waterstand bereikt van NAP +8.13. Ook op andere plaatsen in de regio steeg het water ver boven NAP. Van 25 januari tot en met 4 februari gebeurde er van alles in het beheergebied van ons waterschap. Schuifdeuren werden gesloten, sluiskolken werden opgezet en noodbermen werden aangelegd. Alles met als doel om het achterland te beschermen tegen het hoge water.

Hoogwater 1995 in beeld (buitendijks)

In 1995 was het op diverse plaatsen van het beheergebied van het Hoogheemraadschap buitendijks hoogwater. Ook werden her en der mensen opgevangen die bijvoorbeeld uit het rivierenland werden geëvacueerd. Het is moeilijk voor te stellen dat het water weer zo hoog kan komen als toen. Maar het gevaar van het hoogwater verdwijnt nooit. Daarom werken we hard aan het veilig houden van Nederland, onder anderen met het versterken van de Lekdijk. Benieuwd hoe hoog water water stond in 1995? Bekijk de fotogalerij.

#mijndijk

Weet jij welke dijk jou beschermt (zie onderstaand kaartje)? Laat zien dat je waterveiligheid belangrijk vindt. Maak een selfie met jouw dijk en post deze op 31 januari met de #mijndijk #dijkie #hohohoogwater op Instagram, Facebook of Twitter!

Dijken kaartje

Sterke Lekdijk

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt kan een groot deel van de Randstad overstromen, tot Amsterdam aan toe. Daarom wordt de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt, over een totale lengte van 55 km. Zodat de dijk ook in de toekomst voldoende veilig is.

project_sld

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staat voor een grote maatschappelijke opgave om de waterveiligheid van Nederland te waarborgen en vormt het grootste uitvoeringsprogramma binnen het Deltaprogramma.

Het doel van het HWBP is om in 2050 alle primaire keringen op een sobere en doelmatige wijze versterkt te hebben, zodat deze voldoen aan de wettelijke normen zoals die zijn vastgelegd in de Waterwet.

Meters maken

Uitlegvideo over het Hoogwaterbeshcerminsprogramma.

Projectenkaart Hoogwaterbeschermingsprogramma

Door heel het land worden de komende jaren dijken versterkt. Alles met als doel om voorbereid te zijn op de toekomst. Dijken die voldoen aan de huidige normering, dijken die de klimaatveranderingen kunnen weerstaan. Op de projectenkaart van het Hoogwaterbeschermingsprogramma zie je alle projecten door het hele land in één oogopslag.

Hoe hoog komt het water bij jou?

Op de website overstroomik.nl zie je gelijk hoe hoog het water bij jou in de buurt komt bij een overstroming. Vul je postcode in en zie hoe hoog het water in jouw buurt staat als de dijken breken.

Wat doe jij als het misgaat?

Weet jij wat je moet doen wanneer het water stijgt? Hoe kun je je voorbereiden op hoogwater en wat zijn de uit te voeren acties wanneer het echt misgaat? Bekijk de overstromingskaart Utrecht.

2019_11_29 HWBP + 7 waterschappen logo horitonzaal