Hoogwater 1995: van terugblik naar blik op de toekomst

In 2020 is het 25 jaar geleden dat het rivierwater hoog tegen de dijken stond. Van Maastricht tot Kampen en van Lobith tot Rotterdam. In het rivierengebied en in Limburg was de dreiging zo groot dat mensen huis en haard moesten verlaten. Mensen en dieren werden in heel Nederland opgevangen, waaronder in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Met de campagne #hohohoogwater blikken we terug op 1995, maar kijken we ook vooruit. Hoe zijn we sindsdien aan de slag gegaan met hoogwaterveiligheid?

#Hohohoogwater

Videodagboek Crisisbeheersing - Mariël Nieuwenhuis

Alle video's van de campagne #hohohoogwater bekijken? Kijk op de videopagina van de campagne.

#mijndijk

Weet jij welke dijk jou beschermt (zie onderstaand kaartje)? Laat zien dat je waterveiligheid belangrijk vindt. Maak een selfie met jouw dijk en post deze op 31 januari met de #mijndijk #dijkie #hohohoogwater op Instagram, Facebook of Twitter!

Dijken kaartje

Werken aan hoogwaterveiligheid

Werken aan hoogwaterveiligheid, dat moeten we echt samen doen. Zonder dijken zou 60 procent van Nederland regelmatig onder water lopen. De waterschappen en Rijkswaterstaat zorgen er samen voor dat Nederland de best beveiligde delta ter wereld is. Het hoogwater van 1995 was een ijkpunt in waterveiligheid. Sindsdien is er hard gewerkt met verschillende grote projecten om Nederland veiliger te maken. We zijn goed op weg, maar ook nog lang niet klaar. Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten stellen nieuwe eisen aan onze waterveiligheid in de toekomst. In 4 infographics hebben we uiteengezet voor welke uitdaging we staan, wat er gebeurde in 1995, wat er sindsdien is veranderd en wat we moeten doen in de toekomst.

Infographics dijkversterking

Hoogwater 1995: wat gebeurde er?

In 1995 was het nood aan de man in een groot deel van Nederland, ook in het midden van het land. Bij de stuw (waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen) van Amerongen werd een maximale waterstand bereikt van NAP +8.13. Ook op andere plaatsen in de regio steeg het water ver boven NAP. Van 25 januari tot en met 4 februari gebeurde er veel in ons beheergebied. Schuifdeuren werden gesloten, sluiskolken werden opgezet en noodbermen werden aangelegd. In onderstaande infographic staat op hoofdlijnen wat er gebeurde. Klik op de link onder de afbeelding voor het volledige overzicht.

Infographic HoHoHoogwater 1995 aangepast lettertype en tekst toegevoegd-100

Hoogwater 1995 in beeld (buitendijks)

In 1995 was het op diverse plaatsen van het beheergebied van het Hoogheemraadschap buitendijks hoogwater. Ook werden her en der mensen opgevangen die bijvoorbeeld uit het rivierenland werden geëvacueerd. Het is moeilijk voor te stellen dat het water weer zo hoog kan komen als toen. Maar het gevaar van het hoogwater verdwijnt nooit. Daarom werken we hard aan het veilig houden van Nederland, onder anderen met het versterken van de Lekdijk. Benieuwd hoe hoog het water buitendijks stond in 1995? Bekijk de fotogalerij met foto's van het hoogwater van 1995.

Hoogwater 1995 in beeld

Sterke Lekdijk

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt kan een groot deel van de Randstad overstromen, tot Amsterdam aan toe. Daarom wordt de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt, over een totale lengte van 55 km. Zodat de dijk ook in de toekomst voldoende veilig is.

project_sld

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staat voor een grote maatschappelijke opgave om de waterveiligheid van Nederland te waarborgen en vormt het grootste uitvoeringsprogramma binnen het Deltaprogramma.

Het doel van het HWBP is om in 2050 alle primaire keringen op een sobere en doelmatige wijze versterkt te hebben, zodat deze voldoen aan de wettelijke normen zoals die zijn vastgelegd in de Waterwet.

Meters maken

Uitlegvideo over het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Projectenkaart Hoogwaterbeschermingsprogramma

Door heel het land worden de komende jaren dijken versterkt. Alles met als doel om voorbereid te zijn op de toekomst. Dijken die voldoen aan de huidige normering, dijken die de klimaatveranderingen kunnen weerstaan. Op de projectenkaart van het Hoogwaterbeschermingsprogramma zie je alle projecten door het hele land in één oogopslag.

Hoe hoog komt het water bij jou?

Op de website overstroomik.nl zie je gelijk hoe hoog het water bij jou in de buurt komt bij een overstroming. Vul je postcode in en zie hoe hoog het water in jouw buurt staat als de dijken breken.

Wat doe jij als het misgaat?

Weet jij wat je moet doen wanneer het water stijgt? Hoe kun je je voorbereiden op hoogwater en wat zijn de uit te voeren acties wanneer het echt misgaat? Bekijk de overstromingskaart Utrecht.

2019_11_29 HWBP + 7 waterschappen logo horitonzaal