Infographics hoogwaterveiligheid

Altijd blijven werken aan veilige dijken. Zonder dijken zou 60 procent van Nederland regelmatig onder water lopen.
De waterschappen en Rijkswaterstaat zorgen ervoor dat Nederland de best beveiligde delta ter wereld is. #hohohoogwater

1995- Een ijkpunt in waterveiligheid. 25 jaar geleden stond het rivierwater hoog tegen de dijken, van Maastricht tot Kampen en van Lobith tot Rotterdam.
In het rivierengebied en in Limburg was de dreiging zo groot dat mensen huis en haard moesten verlaten. Mensen en dieren werden in heel Nederland opgevangen.
Hoogwater is niet te onderschatten.

25 jaar samenwerking tegen hoogwater. Na de hoogwaterstanden in 1995 is er hard gewerkt om het rivierengebied en Limburg veiliger te maken.
Hoogwaterbeschermingsprogramma, Veilig wonen en werken 2007-2050 (nog 1.100 km dijken en 500 sluizen en gemalen versterken)
Budget €7,4 miljard* (budget t/m 2024, inclusief kustverdediging)
Ruimte voor de Rivier, Veiliger en mooier rivierengebied 2007-2019
Budget €2,3 miljard
Zand- en Grensmaas, Veilige en natuurlijke rivier 2005-2023
Budget €550 miljoen
De afgelopen 25 jaar hebben we veel bereikt. Maar het werk gaat door, want het water staat nooit stil. #hohohoogwater

Sterke dijken voor de toekomst. Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten stellen nieuwe eisen aan onze waterveiligheid in de toekomst.
Hittestress, piekbuien, zeespiegel, nieuwe normen.
Vele dijkwerkers zetten zich dagelijks met passie en trots in om aan de Nederlandse waterveiligheid te werken. Samens zorgen we voor sterke dijken. #hohohoogwater