Tijdlijn hoogwater 1995

Van 25 januari tot en met 4 februari 1995 kwam het hoogwater in Nederland tot een climax. Wat betekende dat voor het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden? Bekijk in onze tijdlijn wat er per dag gebeurde.

Het wordt duidelijk dat door zware neerslag en het smelten van sneeuw in het stroomgebied van de Rijn een hoogwatergolf op komst is.

 • Uiterwaarden worden ontruimd
 • 8 inundatiesluizen van de buitenpolders in de uiterwaarden worden geopend
 • Inlaatduikers worden gesloten
 • In de Koninginnensluis in Nieuwegein worden schotbalken geplaatst
 • Schutkolken in Wijk bij Duurstede en Nieuwegein en fortgrachten in Nieuwegein worden opgezet
 • De puntdeuren in de Rijkshulpschutsluis in Nieuwegein worden gesloten
 • Er worden 30 zandzakken voor de schuif in de oostelijke stroomkoker van het kunstwerk in de Kromme Rijn in Wijk bij Duurstede aangebracht om de kwelkom op te kunnen zetten. Lekkage ter plaatse van de onderaanslag moest daarmee worden beperkt.
 • Gemeenten, pontveerhouders en dijkbewoners werden gewaarschuwd en geïnformeerd over het komende hoogwater.

Vastgesteld werd dat een bedreigende situatie alleen mogelijk was voor de niet verbeterde dijkvakken benedenstrooms bij Jaarsveld. En alleen bij het bezwijken van bijzondere objecten of een zware noordwesterstorm.

De gemeenten worden geadviseerd om de dijkwegen af te sluiten voor ramptoerisme. Zodat de dijk bereikbaar blijft bij calamiteiten, stabiliteitsvermindering van de dijk wordt beperkt en schade aan de wegbermen wordt voorkomen.

Van 27-1 t/m 31-1 vond dagelijks tweemaal een rijdende inspectie plaats, met extra aandacht voor bijzondere objecten. Onverbeterde dijkvakken werden te voet geïnspecteerd. Vanaf 1 februari werd er dag en nacht te voet geïnspecteerd over de gehele dijkstrekking.

De schuifdeur in de Walmuur bij Wijk bij Duurstede wordt gesloten.

De sluiskolk van de Rijkshulpschutsluis in

Strenge controle van het dijkverkeer door politie. Aan de gemeente Rhenen worden 8.000 zandzakken uit noodvoorraden ter beschikking gesteld.

Er wordt een noodberm opgebouwd voor een onverbeterd stuk dijk bij Tull en ’t Waal (80 meter). Pipinggevaar wordt daarmee verminderd.

Advies aan Rijkswaterstaat om per direct een vaarverbod op de Nederrijn en Lek in te stellen.

In de dijk bij de Lunenburgerwaard in Wijk bij Duurstede wordt noodgedwongen een gat gegraven in verband met de afsluiting van elektra van buitendijkse panden.

Bij dijkpaal 38, bovenstrooms van Wijk bij Duurstede, kwam een groep van 8 wellen voor die in totaal 7 m3 zand opdrachten. Voor tegendruk is met behulp van een aannemer de kopsloot afgedamd. Wellen bleven zand opbrengen, waardoor het waterpeil in de sloot later met behulp van zandzakken tot nagenoeg maaiveldhoogte is opgezet.

Harde zuidwestelijke wind zorgt voor veel grofdrijvend vuil tegen de Noorder Lekdijk. Zware drijvende voorwerpen zijn met behulp van kranen verwijderd.

De afbouwfase wordt opgestart.

 • Een geleidelijke opheffing van het vaarverbod op de Nederrijn en Lek wordt geadviseerd.
 • Het crisisteam wordt afgebouwd.
 • Opheffing vaarverbod
 • Verdere afbouw crisisteam
 • Afschaling bij de Koninginnensluis en Rijkshulpschutsluis
 • Afschaling inlaatsluis van de Kromme Rijn in Wijk bij Duurstede
 • Afschaling van Fortgracht in Nieuwegein