Nieuwsbrief GHIJ 1 - 2021

headerghij
April 2021, nummer 1

U heeft zich geabonneerd op de nieuwsbrief Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Dit is de 1e uitgave van 2021.

Voortgang van het baggeren

Voortgang baggeren

Tijdens het vaarrecreatieseizoen ligt het baggeren stil. Hoe ver zijn we gekomen? En wat merkt u deze zomer?

Baggeren zijwateren

Zijwateren GHIJ

Tijdens het baggeren van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel komen we veel zijwateren tegen die in open verbinding met de GHIJ staan. We bekijken de mogelijkheden om ook deze zijwatergangen te baggeren, nu we aan het werk zijn en het materieel van de aannemer klaar ligt.

Wandelpad Proefvakken IJsselstein tijdelijk gesloten

wandelpad 2

Na de Pasen worden de vlonderplanken weggehaald en is het tijd om het bloemrijkgrasmengsel te zaaien. Om het  gras de kans te geven om te groeien het wandelpad tijdelijk tot medio mei afgesloten. Wandelaars worden omgeleid via de Zuid-IJsseldijk.

Dijk- en oeverbetering Willeskop

Dijk- en oeververbetering Willeskop

Tussen Oudewater en Montfoort zijn de werkzaamheden voor het grondonderzoek en voor het inmeten van de oever en de kering afgerond.

Werkzaamheden Goejanverwellesluis

Werkzaamheden Goejanverwellesluis

Het waterschap voert werkzaamheden uit aan de Goejanverwellesluis in Hekendorp. Ook de beschoeiing tussen de sluis en de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) wordt vervangen.

Vergroten doorvoercapaciteit Doorslagsluis

Doorslagsluis GHIJ

Het afgelopen half jaar is de variant uitgewerkt waarbij de vernauwingen (landhoofden) in de sluis weggenomen worden en waar op die plekken nieuwe kadeconstructies met een cultuurhistorische uitstraling aangelegd worden.

Bij deze uitwerking zijn de gemeente Nieuwegein, Monumentencommissie van de gemeente Nieuwegein, de Historische Kring Nieuwegein en ook de direct omwonenden en belanghebbenden betrokken. De verwachting is dat voor de zomer de uitgewerkte variant definitief wordt.

Verbetering Waaiercomplex

Waaiersluis

Aan het Waaiercomplex in Gouda zijn werkzaamheden noodzakelijk om het onderhoudsniveau op peil te brengen en de waterveiligheid te verbeteren. Het waterschap heeft de aanbestedingsdocumenten gepubliceerd en selecteert eind mei een aannemer die de werkzaamheden in de tweede helft van dit jaar gaat uitvoeren.

Vragen?

Neem contact op met het waterschap via informatieghij@hdsr.nl wanneer u vragen heeft over het programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Aan-/afmelden

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn

Volg ons op social!