Vergroten doorstroming Doorslagsluis

IMG-20221212-WA0008

Om extra water aan te kunnen voeren naar West-Nederland, zijn aanpassingen nodig aan de Doorslagsluis in Nieuwegein. 
Deze sluis in De Doorslag is een historische sluis, maar al een tijd niet meer in gebruik. De sluis kampt met achterstallig onderhoud en vormt ook een knelpunt in de aanvoerroute.

Na een uitgebreid gebiedsproces hebben de besturen van het waterschap en de gemeente Nieuwegein een voorkeursvariant vastgesteld: een oplossing waarbij de doorvoercapaciteit rond de Doorslagsluis wordt vergroot én de locatie haar cultuurhistorische uitstraling behoudt.

Stand van zaken en vooruitblik

Op 3 oktober 2022 is de aannemer gestart met de werkzaamheden. Vanaf dat moment is er geen doorvaart voor boten meer mogelijk langs de sluis tot 1 mei 2023.

Voor doorgaand gemotoriseerd verkeer is de Herenstraat gedurende de hele uitvoering gestremd. Verkeer wordt met een kleine omleiding langs de bouwplaats geleid. Ook is parkeren aan de Herenstraat ter hoogte van de Doorslagsluis niet mogelijk. De woningen, winkels en bedrijven aan de Herenstraat blijven gedurende de gehele uitvoering bereikbaar.

Om de veiligheid van de fietsers te garanderen is een korte omleidingsroute ingesteld bij Huis de Doorslag. Op het deel van de Herenstraat waar wel fietsverkeer mogelijk is, staan verkeersregelaars om voor zowel de bewoners als de passanten een veilige doorgang te houden.

De planning

De planning van dit project gebeurt in fasen.

Maart - juni 2021: uitwerken voorkeursvariant

Het bestuur van het waterschap heeft in mei ingestemd met de plannen. De gemeente Nieuwegein heeft op 14 juli de voorkeursvariant vastgesteld.

Van 27 augustus t/m 8 oktober 2021 kunnen belanghebbenden reageren op de plannen voor de sluis. Het waterschap legt hiervoor een projectplan ter inzage.

In het najaar van 2021 start het vergunningentraject. Voor de werkzaamheden is onder meer een Omgevingsvergunning nodig.

De omgevingsvergunning is op 28 maart jl. verleend. Op 20 april 2022 heeft het waterschap een informatieavond georganiseerd.

Najaar 2022: Start werkzaamheden kabels en leidingen

De uitvoering van de werkzaamheden is gestart. Vooruitlopend hierop heeft aannemer Heijmans het bouwterrein gereedgemaakt en is de omleidingsroute ingegaan.

Juli 2023: Afronding project

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met Martijn Oosting, omgevingsmanager van het waterschap, T 06 2029 4006 of martijn.oosting@hdsr.nl

Heeft u vragen over de werkzaamheden of de planning van het project, neem dan contact op met de omgevingsmanager van aannemer Heijmans, Mies van Zoggel T 06 1104 7065 of mzoggel@heijmans.nl

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de werkzaamheden? Download dan de BouwApp!

Plaatje BouwApp

Deze app vindt u in de appstore op uw telefoon. Als u na installatie zoekt op 'Doorslagsluis' en het project toevoegt als Favoriet, ontvangt u een melding als er nieuws is.

Werk in uitvoering

IMG-20230203-WA0004

Op deze foto van begin februari 2023 ziet u dat een nieuw sluishoofd  wordt geplaatst.

Aandacht voor cultuurhistorie

De Doorslagsluis is een gemeentelijk monument. Hier is in de plannen nadrukkelijk rekening mee gehouden.

Om extra water aan te kunnen voeren, is het nodig om de sluishoofden en het brughoofd te ontmantelen. Om recht te doen aan het cultuurhistorische betekenis van de locatie en de sluis, bouwen we de sluishoofden terug als 'zwevend balkon'. Boven water verandert er weinig aan het aanzicht, onder water ontstaat voldoende aanvoermogelijkheid van zoetwater. Op de plek van het bestaande brughoofd komt een nieuw ingekort brughoofd terug.

Renovatie

Onderdeel van de plannen is ook de renovatie van de kades in de sluis en de kades tussen sluis en brughoofd. Ook bij de renovatie is er aandacht voor de cultuurhistorische betekenis. De sluishoofden en het brughoofd behouden hun specifieke kenmerken en we gebruiken oorspronkelijk of authentiek (uitziend) materiaal. De sluisbediening en het leuningwerk plaatsen we terug in het nieuwe ontwerp.

Een artist impressie van de vernieuwde Doorslagsluis

02_hoog sluishoofd vanaf straat_DO

De werkzaamheden hebben gevolgen voor het verkeer

De werkzaamheden aan de sluis zijn gestart

Om de werkzaamheden op een veilige manier voor iedereen uit te kunnen voeren, is de doorgaande route voor autoverkeer gestremd. Voor fietsers is een omleidingsroute ingesteld.

Samen met

Zowel vanuit het waterschap als vanuit de gemeente Nieuwegein was de wens om de sluis te behouden. Ook veel omgevingspartijen zoals de Historische kring en het wijknetwerk hechten waarde aan de monumentale status en het cultuurhistorische belang van de locatie.

De voorkeursvariant is dan ook tot stand gekomen samen met de omgeving. Behalve de gemeente zijn de Monumentencommissie, de Historische Kring Nieuwegein, wijknetwerk Jutphaas-Wijkersloot en omwonenden nauw betrokken.

Het belangrijkste onderdeel van de participatie ging over het ontwerp van de aangepaste Doorslagsluis. De ideeën en wensen uit het omgevingsproces zijn zoveel mogelijk meegenomen in de voorkeursvariant. Het resultaat is daarmee een door de omgeving breed gedragen ontwerp.

Herbestemming sluisdeur

Samen met de omgevingspartijen zoals de gemeente, de Monumentencommissie en de Historische Kring Nieuwegein is nagedacht over de herbestemming van de sluisdeuren.
In het uiteindelijke ontwerp, op de plek van de sluisdeuren, komt een uitsparing. Daar zullen de bovenbalken van de huidige sluisdeuren worden geplaatst. De sluisdeuren zelf komen niet terug in het ontwerp.

De gemeente Nieuwegein neemt twee deuren over; het waterschap kijkt naar herbestemming van de twee andere deuren in een project op een andere locatie.