Vergroten doorstroming Doorslagsluis

Om extra water aan te kunnen voeren naar West-Nederland, zijn aanpassingen nodig aan de Doorslagsluis in Nieuwegein. 
Deze sluis in De Doorslag is een historische sluis, maar al een tijd niet meer in gebruik en kampt met achterstallig onderhoud. De sluis vormt ook een knelpunt in de aanvoerroute.

Het waterschap heeft de afgelopen tijd verschillende varianten onderzocht om de doorvoercapaciteit rond de Doorslagsluis te vergroten, zodat er voldoende water doorheen kan zonder al te veel opstuwing.

Na een uitgebreid gebiedsproces hebben de besturen van het waterschap en de gemeente Nieuwegein voor de zomer van 2021 een voorkeursvariant vastgesteld: een oplossing waarbij de locatie haar cultuurhistorische uitstraling behoudt.

Start inspraak ontwerp-projectplan

De plannen voor de Doorslagsluis, staan beschreven in een ontwerp-projectplan. Dit plan lag van 27 augustus t/m 8 oktober 2021 ter inzage. Tijdens deze periode konden belanghebbenden reageren op de plannen.

De presentatie van de informatieavond van14 september is op deze pagina te downloaden.

De plannen voor de Doorslagsluis

De Doorslagsluis is een gemeentelijk monument. Hier is in de plannen nadrukkelijk rekening mee gehouden.

Om extra water aan te kunnen voeren, is het nodig om de sluishoofden en het brughoofd te ontmantelen. Om recht te doen aan het cultuurhistorische betekenis van de locatie en de sluis, bouwen we de sluishoofden terug als 'zwevend balkon'. Boven water verandert er weinig aan het aanzicht, onder water ontstaat voldoende aanvoermogelijkheid van zoetwater. Op de plek van het bestaande brughoofd komt een nieuw ingekort brughoofd terug.

Renovatie

Onderdeel van de plannen is ook de renovatie van de kades in de sluis en de kades tussen sluis en brughoofd. Ook bij de renovatie is er aandacht voor de cultuurhistorische betekenis. De sluishoofden en het brughoofd behouden hun specifieke kenmerken en we gebruiken oorspronkelijk of authentiek (uitziend) materiaal. De sluisbediening en het leuningwerk plaatsen we terug in het nieuwe ontwerp.

Een artist impressie van de vernieuwde Doorslagsluis

02_hoog sluishoofd vanaf straat_DO

De planning

De planning van dit project gebeurt in fasen.

Maart - juni 2021: uitwerken voorkeursvariant

Het bestuur van het waterschap heeft in mei ingestemd met de plannen. De gemeente Nieuwegein heeft op 14 juli de voorkeursvariant vastgesteld.

Van 27 augustus t/m 8 oktober 2021 kunnen belanghebbenden reageren op de plannen voor de sluis. Het waterschap legt hiervoor een projectplan ter inzage.

In het najaar van 2021 start het vergunningentraject. Voor de werkzaamheden is onder meer een Omgevingsvergunning nodig.

Najaar 2022: Start werkzaamheden kabels en leidingen

De uitvoering van de werkzaamheden is gepland in het najaar van 2022.

Juli 2023: Afronding project

Samen met

Zowel vanuit het waterschap als vanuit de gemeente Nieuwegein was de wens om de sluis te behouden. Ook veel omgevingspartijen zoals de Historische kring en het wijknetwerk hechten waarde aan de monumentale status en het cultuurhistorische belang van de locatie.

De voorkeursvariant is dan ook tot stand gekomen samen met de omgeving. Behalve de gemeente zijn de Monumentencommissie, de Historische Kring Nieuwegein, wijknetwerk Jutphaas-Wijkersloot en omwonenden nauw betrokken.

Het belangrijkste onderdeel van de participatie ging over het ontwerp van de aangepaste Doorslagsluis. De ideeën en wensen uit het omgevingsproces zijn zoveel mogelijk meegenomen in de voorkeursvariant. Het resultaat is daarmee een door de omgeving breed gedragen ontwerp.

Herbestemming sluisdeur

De sluisdeuren komen niet terug in het nieuwe ontwerp. Voor een van de deuren zijn we op zoek naar een mooie herbestemming. Dit doen we samen met de inwoners van Nieuwegein.

Heeft u ideeën voor de deur? We horen het graag. Mail naar kwa@hdsr.nl of bel met Martijn Oosting, 06 2029 4006. Het waterschap gaat hierover na de zomer in gesprek met de mensen in de omgeving van de sluis.

Artist impressie nieuw brughoofd

Nieuw brughoofd

Een impressie van de situatie na afronding van de werkzaamheden.

Artist impressie laag sluishoofd

Lage sluishoofd

Zo gaat het sluishoofd eruit zien als de werkzaamheden klaar zijn.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Martijn Oosting
Omgevingsmanager