Vergroten doorstroming Doorslagsluis

20230707_140203

De sluis is gerenoveerd en klaar voor de toekomst.

De werkzaamheden in de Doorslagsluis zijn afgerond. Vanaf mei 2023 kunnen boten weer door de sluis varen. Begin juli zijn de werkzaamheden feestelijk afgesloten.

De aanleiding

Om extra water aan te kunnen voeren naar West-Nederland, waren aanpassingen nodig aan de Doorslagsluis in Nieuwegein. 
Deze sluis in De Doorslag is een historische sluis, maar al een tijd niet meer in gebruik. De sluis kampte met achterstallig onderhoud en vormde een knelpunt in de aanvoerroute van extra water naar het westen.

Na een uitgebreid gebiedsproces is gekozen voor een oplossing waarbij de doorvoercapaciteit rond de Doorslagsluis is vergroot én de locatie haar cultuurhistorische uitstraling heeft behouden.

De planning

De planning van dit project gebeurt in fasen.

Maart - juni 2021: uitwerken voorkeursvariant

Status: Afgelopen

Het bestuur van het waterschap heeft in mei ingestemd met de plannen. De gemeente Nieuwegein heeft op 14 juli de voorkeursvariant vastgesteld.

Van 27 augustus t/m 8 oktober 2021 kunnen belanghebbenden reageren op de plannen voor de sluis. Het waterschap legt hiervoor een projectplan ter inzage.

In het najaar van 2021 start het vergunningentraject. Voor de werkzaamheden is onder meer een Omgevingsvergunning nodig.

De omgevingsvergunning is op 28 maart jl. verleend. Op 20 april 2022 heeft het waterschap een informatieavond georganiseerd.

Najaar 2022: Start werkzaamheden kabels en leidingen

Status: Afgelopen

De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Het project is op 7 juli feestelijk afgesloten.

Samen met

Zowel vanuit het waterschap als vanuit de gemeente Nieuwegein was de wens om de sluis te behouden. Ook veel omgevingspartijen zoals de Historische kring en het wijknetwerk hechten waarde aan de monumentale status en het cultuurhistorische belang van de locatie.

Het uiteindelijk ontwerp is dan ook tot stand gekomen samen met de omgeving. Behalve de gemeente zijn de Monumentencommissie, de Historische Kring Nieuwegein, wijknetwerk Jutphaas-Wijkersloot en omwonenden nauw betrokken.

Herbestemming sluisdeur

Samen met de omgevingspartijen zoals de gemeente, de Monumentencommissie en de Historische Kring Nieuwegein is nagedacht over de herbestemming van de sluisdeuren.
In het uiteindelijke ontwerp, op de plek van de sluisdeuren, komt een uitsparing. Daar zullen de bovenbalken van de huidige sluisdeuren worden geplaatst. De sluisdeuren zelf komen niet terug in het ontwerp.

De gemeente Nieuwegein neemt twee deuren over; de andere twee deuren gebruikt het waterschap bij de renovatie van de Romeijnsdeuren in Oudewater.

Aandacht voor cultuurhistorie

De Doorslagsluis is een gemeentelijk monument. Hier is in de plannen nadrukkelijk rekening mee gehouden.

Om extra water aan te kunnen voeren, was het nodig om de sluishoofden en het brughoofd te ontmantelen. Om recht te doen aan het cultuurhistorische betekenis van de locatie en de sluis, zijn de sluishoofden teruggebouwd als 'zwevend balkon'. Boven water is weinig veranderd, onder water is er nu voldoende aanvoermogelijkheid van zoetwater. Op de plek van het bestaande brughoofd is een nieuw ingekort brughoofd teruggebouwd.

Renovatie

Onderdeel van de plannen was ook de renovatie van de kades in de sluis en de kades tussen sluis en brughoofd. Ook bij de renovatie is er aandacht voor de cultuurhistorische betekenis. De sluishoofden en het brughoofd hebben hun specifieke kenmerken behouden. Het waterschap heeft hiervoor oorspronkelijk of authentiek (uitziend) materiaal toegepast.

Aandacht voor cultuurhistorie

De balk met de jaartallen die herinnert aan de voormalige sluisdeuren

De balk met de jaartallen die herinnert aan de voormalige sluisdeuren.

De Doorslagsluis vanuit de lucht

Drone opnames gemaakt in januari 2023 DJI_0559

In januari 2023 is deze foto gemaakt met een drone.

De feestelijke afsluiting van de werkzaamheden

De feestelijke afsluiting van het project

Op 7 juli 2023 zijn de werkzaamheden feestelijk afgesloten.