Voortgang baggerwerkzaamheden GHIJ

In december 2020 is aannemer J.P. Schilder B.V. gestart met het baggeren van Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). Als eerste is een proefvak in Willeskop gebaggerd en daarna is in januari met twee baggersets gestart in De Doorslag in Nieuwegein tot in IJsselstein nabij Camping De Voormolen. Sneeuw, vorst en wind hebben er voor gezorgd dat niet het gehele traject is gebaggerd. De aanwonenden van deze trajecten die vertraagd zijn en in de volgende fase worden gebaggerd, zijn via een brief op de hoogte gebracht. Omdat in het vaarrecreatieseizoen van april tot en met september niet wordt gebaggerd start de aannemer daarmee pas in oktober. Op www.baggerenghij.nl kunt u zien waar is gebaggerd en waar nog moet worden gebaggerd.

Dronefoto baggeren IJsselstein
Dronefoto baggeren IJsselstein

Proefvak Willeskop

Eind 2020 is de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel bij Willeskop over een lengte van ca 150 m1  als proef gebaggerd. Dat is gedaan, omdat omwonenden en eigenaren van omliggende percelen in dit gebied bezorgd zijn over de invloed van het baggeren op de toename van kwel in het achterland. Als de kwel toeneemt is er kans op wateroverlast en daarbij behorende natschade. Daarom is deze locatie als proefvak ingericht als monitoringslocatie om voorafgaand, tijdens en na het baggeren metingen te doen via peilbuizen.

Een tussentijdse conclusie naar aanleiding van de eerste resultaten van de metingen geeft aan dat het baggeren (nog) geen invloed heeft. Wel zien we in de eerste resultaten van de monitoring van de peilbuizen een piek. Deze is te verklaren door de flinke hoeveelheid neerslag in die periode. Dat is een voorlopige conclusie, omdat het peil in de peilbuizen weer is gezakt en de gemeten waterstand fors lager is dan het peil in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Binnenkort loopt de monitoring af en volgt er een eindconclusie.


Wat merkt u deze zomerperiode?

In het vaarrecreatieseizoen van 1 april tot 1 oktober wordt er niet gebaggerd in de GHIJ zodat de vaarrecreatie geen hinder heeft van de baggersets. In deze periode worden er voorbereidingen gedaan voor fase 3, het gedeelte vanaf Achthoven tot Haastrecht. U kunt wel medewerkers op het water zien. De komende periode wordt namelijk gebruikt om de ligging van kabels en leidingen op te zoeken en worden de oevers geïnspecteerd, en in de week 15 vinden er bouwkundige opnames plaats.

Vreemde objecten

Naast bagger worden er ook hele andere objecten zoals autobanden, winkelwagentjes, fietsen, boomstammen uit het water gevist. Deze worden afgevoerd naar een lokale erkende verwerker die het materiaal sorteert en verwerkt.

Beunbak met grof materiaal

Maar in februari is er een bijzondere vondst gedaan. Uit het midden van de GHIJ is een autowrak van de bodem gehaald. Het wrak is door de politie meegenomen voor forensisch onderzoek.Vervoer gevonden autowrak

Lees meer