Baggeren zijwatergangen GHIJ

Tijdens het baggeren van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) komen we veel zijwateren tegen die in open verbinding met de GHIJ staan. Nu we de GHIJ baggeren, bekijken we of we ook deze zijwateren kunnen baggeren. Het is hiervoor van belang om te weten of het zijwater eigendom is van een particulier of van het waterschap en wie dus verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud.

Een ander uitgangspunt is dat de aannemer die met de baggerwerkzaamheden in de GHIJ bezig is ook de zijwatergangen direct mee kan nemen.  Voor álle zijwateren geldt dat het waterschap aanbiedt om een gieklengte (zover de kraan kan reiken), op kosten van het waterschap, mee te baggeren. Dit aanbod is geheel vrijblijvend. Eigenaren worden hierover persoonlijk benaderd door de omgevingsmanager van de aannemer.

Alle zijwateren worden op diepte gepeild, dat wil zeggen dat gekeken wordt of de watergang voldoende diep is. In rayon IJssel, de zuidkant van de GHIJ, is dit al gedaan door middel van de diepte-/profielschouw. Hierbij is geconstateerd dat alle watergangen die grenzen aan de GHIJ op diepte zijn.Zijwatergang Park Oudegein


Zijwateren in beheer bij derden

In de meeste gevallen is een zijwatergang in beheer bij derden particulier eigendom (tertiair water). Dit betekent dat u zelf onderhoudsplichtig bent voor het schonen en baggeren.

Het waterschap biedt aan om, op uw kosten, uw baggerwerkzaamheden gelijktijdig met het baggeren van de GHIJ te laten uitvoeren waardoor u goedkoper uit bent. De baggeraar hoeft immers niet speciaal voor uw watergang te komen.
Volgens de Keur van het waterschap moet een tertiaire watergang minimaal 0,60 m en maximaal 0,80 zijn. Het waterschap gaat van alle zijwateren de diepte meten.
Is uw watergang te ondiep dan kunt u offerte aanvragen bij de aannemer aannemer J.P. Schilder b.v., mail c.schilder@jpschilder.nl. Doet u dit voor 1 mei a.s. in verband met voorbereidende werkzaamheden zoals kwaliteitsonderzoek van de bagger.  
Let op, de watergang moet wel langer dan 15 meter en breder dan 5 meter zijn anders past de baggerset van de aannemer niet in de watergang.

Lees meer