Werkzaamheden Goejanverwellesluis en beschoeiing GHIJ in Hekendorp

Gepubliceerd op 4 februari 2021

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat werkzaamheden uitvoeren aan de Goejanverwellesluis in Hekendorp. Ook de beschoeiing aan de kant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) wordt vervangen. Dat gebeurt gelijktijdig. Het werk start op maandag 15 februari 2021. Het streven is om de sluis vanaf 15 april, maar uiterlijk 30 april 2021, weer open te stellen voor het vaarverkeer. Daarna zijn er nog afrondende werkzaamheden nodig tot uiterlijk 28 mei 2021.

Aannemer B. van Hees en Zonen uit Nieuwegein voert de werkzaamheden uit.

Afgelopen zomer heeft het waterschap lekkage aan de sluisdeuren aan de IJsselzijde ontdekt. Uit een duikinspectie is gebleken dat de drempel waartegen de deur sluit, defect is. De oorzaak is onduidelijk, maar het lijkt er op dat de drempel omhoog getrokken is door een anker of scheepsschroef.

Werkzaamheden sluis

Om de drempel te kunnen vervangen wordt de sluis tijdelijk droog gezet met behulp van een stalen damwand. Deze wordt via het water aangevoerd en vanaf het water geplaatst. De aannemer plaatst ook steunen / balken tussen de sluismuren, zodat ze niet naar binnen kunnen vallen. Vervolgens worden de houten drempels vervangen. Omdat de sluis dan toch droog staat, wordt ook de drempel aan de Wiericke zijde vervangen.

Vervangen beschoeiing

Ook vervangt de aannemer de beschoeiing tussen de sluis en de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Er wordt een nieuwe stalen damwand geplaatst. Die ziet er hetzelfde uit als de beschoeiing langs de Dubbele Wiericke, aan de andere kant van de sluis. Dit gebeurt vanaf het water.

Hinder

De werkzaamheden vinden voor het grootste deel plaats vanaf het water. De doorgaande weg blijft open voor verkeer. Alleen tijdens het laden en lossen kan de weg tijdelijk gestremd worden.
Het plaatsen van de tijdelijke en de definitieve damwand gebeurt met een hoogfrequent trilblok. Hierdoor blijven de trillingen beperkt. Wel kan de plaatsing tijdelijk wat geluidshinder geven. Woningen in de omgeving krijgen een trillingsmeter om de trillingen te monitoren.

Meer informatie

Op de website van het waterschap www.hdsr.nl ziet u waar de werkzaamheden plaatsvinden.
Voor meer informatie over het werk kunt u contact opnemen René Zwolsman, projectleider van het waterschap, via telefoonnummer (030) 634 5700 of e-mail rene.zwolsman@hdsr.nl.


Kaart van de werkzaamheden

Op deze kaart is te zien waar de tijdelijke damwanden geplaatst gaan worden en waar de beschoeiing en drempels vervangen worden.