De weg van het afvalwater

Het afvalwater wordt op de rioolwaterzuivering stap voor stap schoongemaakt. Totdat het zo schoon is dat er weer vissen in kunnen zwemmen.

Via de afvoerbuizen van toilet, gootsteen en wasmachine stroomt het afvalwater naar het hoofdriool. Dit zijn buizen van circa 60 cm doorsnede. Rioolgemalen pompen het afvalwater verder naar één van de 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Grof vuil en zand verwijderen

Het schoonmaken begint met het verwijderen van het grove vuil. Hieronder valt afval als plastic, papier, tampons, maandverband en condooms. Het verwijderen van grof vuil gebeurt met een filter. De stap daarna is het verwijderen van zand met een zogenaamde zandvanger.

Voorbezinktank

Dan volgt de voorbezinktank. In deze tank zakken de zwaardere deeltjes uit het vieze water naar de bodem.

Biologische zuivering

Nu begint de biologische zuivering in de beluchtingstank. Dat vindt plaats met behulp van miljarden bacteriën die het resterende vuil 'opeten'. Om de bacteriën goed te laten gedijen en het natuurlijke zuiveringsproces (zoals dat ook in de sloot plaatsvindt) te versnellen, wordt extra zuurstof in het water gebracht.

Bezinken van slibvlokken

Daarna stroomt het water naar de nabezinktank. Hier bezinken de slibvlokken met bacteriën. Het water dat overblijft is dermate schoon, dat het in een rivier of kanaal kan worden geloosd. Het waterschap controleert regelmatig of dit schoongemaakte water (effluent) aan de normen voldoet.

Geen drinkwater

Het schoongemaakte water is overigens géén drinkwater. Het effluent van een zuivering kan nog allerlei stoffen bevatten. Denk bijvoorbeeld aan zware metalen, fosfaten en ziektekiemen.

De weg van het slib

Het slib dat na de zuivering overblijft (de deeltjes uit de voorbezinktank en de 'volgegeten' bacteriën) wordt trouwens niet weggooid. Een deel gaat terug de beluchtingstank in en een ander deel wordt omgezet in biogas. Hiermee wordt groene stroom opgewekt.


Kom op bezoek!

Zelf een kijkje nemen op een rioolwaterzuivering?
Maak een afspraak voor een groepsexcursie!