De weg van het afvalwater

We reinigen het afvalwater stap voor stap op onze rioolwaterzuiveringen, totdat het zo schoon is dat er weer vissen in kunnen zwemmen.

Via de afvoerbuizen van toilet, gootsteen en wasmachine stroomt het afvalwater naar het hoofdriool. Dit zijn buizen van circa 60 cm doorsnede. Rioolgemalen pompen het afvalwater verder naar één van de 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Grof vuil en zand verwijderen

Het schoonmaken begint met het verwijderen van het grove vuil. Je moet dan denken aan afval als plastic, papier, tampons, maandverband en condooms. Het verwijderen van grof vuil gebeurt met een filter. De stap daarna is het verwijderen van zand met een zogenaamde zandvanger.

Voorbezinktank

Dan volgt de voorbezinktank. In deze tank zakken de zwaardere deeltjes uit het vieze water naar de bodem.

Biologische zuivering

Nu begint de biologische zuivering in de beluchtingstank. In deze tank zitten miljarden bacteriën die het resterende vuil 'opeten'. Om de bacteriën goed te laten gedijen en het natuurlijke zuiveringsproces (zoals dat ook in de sloot plaatsvindt) te versnellen, wordt extra zuurstof in het water gebracht.

Bezinken van slibvlokken

Daarna stroomt het water naar de nabezinktank. Hier bezinken de slibvlokken met bacteriën. Het water dat overblijft is dermate schoon, dat het in een rivier of kanaal kan worden geloosd. Het waterschap controleert regelmatig of dit schoongemaakte water (effluent) aan alle eisen voldoet.

Geen drinkwater

Het schoongemaakte water is overigens géén drinkwater. Het effluent van een zuivering kan nog allerlei stoffen bevatten. Denk bijvoorbeeld aan zware metalen, fosfaten en ziektekiemen. Drinkwater wordt geleverd door het drinkwaterbedrijf. Dit is geen taak van het waterschap.

De weg van het slib

Het slib dat na de zuivering overblijft (de deeltjes uit de voorbezinktank en de 'volgegeten' bacteriën) wordt trouwens niet weggegooid. Een deel gaat terug naar de beluchtingstank.


Kom op bezoek!

Zelf een kijkje nemen op een rioolwaterzuivering?
Maak een afspraak voor een groepsexcursie!