Celluloseterugwinning rwzi Leidsche Rijn

Laatst gepubliceerd op 22 mei 2024

Van WC-papier tot oeverbeschoeiing

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Leidsche Rijn een installatie gerealiseerd, waarin afgevangen zeefgoed uit afvalwater wordt gedroogd en schoongemaakt.  Zeefgoed is het materiaal dat overblijft, nadat afvalwater is gezeefd. Hiermee kan cellulose, een waardevolle grondstof,  worden herwonnen.

Ieder jaar spoelen Nederlanders ongeveer 180.000 ton wc-papier door het toilet. Dat papier bevat een waardevolle grondstof: cellulose. Zo worden cellulosevezels gebruikt voor fietspaden en oeverbeschoeiing. Van afvalstoffen naar grondstoffen dus!

De celluloseterugwinning op de rioolwaterzuiveringsinstallatie is uniek en een belangrijke stap in de richting van een circulaire economie.

Rwzi Leidsche Rijn

Belangrijke stap richting circulaire economie

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) zuivert het afvalwater in Midden-Nederland, waardoor het gereinigde water herwonnen kan worden voor onze sloten, rivieren en kanalen.

Bovendien neemt het waterschap maatregelen om schadelijke stoffen, zoals medicijnresten, steeds effectiever te verwijderen, waardoor het water geschikt wordt voor diverse doeleinden.

De celluloseterugwinning op de rioolwaterzuiveringsinstallatie is een belangrijke stap in de richting van een circulaire economie.

Doelstelling: In 2050 is het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden circulair

1210 cellulose-installatie

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft zichtzelf tot doel gesteld om in 2050 volledig circulair te zijn. Eén van de pijlers om deze doelstelling te behalen is het winnen van grondstoffen uit ons afvalwater. De rioolwaterzuivering Leidsche Rijn is de eerste “communale” zuivering in Nederland waar een installatie wordt gebouwd die cellulose uit afvalwater opvangt en opwerkt tot herbruikbare grondstof. De celluloseterugwinning is de eerste in zijn soort op een communale rioolwaterzuivering.

Van WC-papier van Leidscherijners tot fietspad of verkeershek

Afbeelding Nanda Zoelen samenwerking

Ieder jaar spoelen Nederlanders ongeveer 180.000 ton wc-papier door het toilet. Dat papier bevat een waardevolle grondstof: cellulose. Op 12 oktober is op de rioolwaterzuivering Leidsche Rijn in Utrecht de eerste installatie voor hergebruik van cellulose uit afvalwater in Nederland geopend. Klik op de link en lees het artikel verder...

Contact