Lozen op oppervlaktewater of riool

Lozingen op het oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen) of het riool kunnen schadelijk zijn voor de waterkwaliteit. Daarom gelden hiervoor regels.


Vergunning en regelgeving

Bekijk de informatie over en regelgeving voor tal van activiteiten zoals het lozen op oppervlaktewater of riolering en regel het direct.

Waterbeheer en regels

Om het waterbeheer in goede banen te leiden, bestaan er regels en wetten waaraan wij allen moeten voldoen.

Calamiteit of waterverontreiniging?

Neem contact met ons op!