Afkoppelen

Op veel plekken stroomt hemelwater (regen) via de dakgoot en regenpijp rechtstreeks het riool in. Dat is jammer, want dit is (relatief) schoon water dat net zo goed de grond in kan lopen. Het 'weglopen' van water in de grond is goed voor de grondwaterstand. Bovendien wordt het rioolstelsel er minder door belast bij heftige regenval door klimaatverandering.

Het scheiden van regenwater van het rioolstelsel wordt afkoppelen genoemd. Sinds 1 januari 2008 is afkoppelen voor nieuwbouwwoningen verplicht. In ons werkgebied is afkoppelen voornamelijk interessant in gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug.

Voordelen van afkoppelen

  • Afkoppelen is beter voor het milieu. Bij hevige regenval krijgt het riool zoveel water in korte tijd te verwerken, dat het riool overstort. Met de overstort stroomt vuil rioolwater in het oppervlaktewater. Door zoveel mogelijk af te koppelen worden de effecten van hevige regenval minder groot. Het relatief schone regenwater komt immers niet meer in het riool.
  • Zuiveringsinstallaties presteren beter als het aangevoerde afvalwater minder verdund is door regenwater.
  • Als het afgekoppelde water wordt geïnfiltreerd in de bodem, is het mogelijk de grondwaterstand aan te vullen en verdroging tegen te gaan.

Technieken om af te koppelen

Het principe is eenvoudig: de regenpijp afzagen, afdoppen en zorgen dat het regenwater in de bodem kan infiltreren, bijvoorbeeld door de aanleg van een gootje of infiltratievoorziening. Op de Utrechtse Heuvelrug bestaat de bodem uit zand. Een zandbodem is goed waterdoorlatend. Het regenwater kan snel wegstromen naar het diepe grondwater. Het regenwater draagt in dit gebied bij aan het tegengaan van verdroging van de bodem.

Er zijn verschillende mogelijkheden om het regenwater op te vangen.

Bovengronds

Mogelijkheden zijn een vijver of een droge, verlaagde plek in de tuin. Ook een regenton is goed te gebruiken in combinatie met een infiltratiesysteem. U bespaart drinkwater en het regenwater krijgt een nuttige bestemming.

Ondergronds

U kunt ook kiezen voor een ondergrondse voorziening (pdf, 1.1 MB). Zo'n ondergrondse voorziening bestaat uit waterdoorlatende kunststof kratten of grindkoffers. Het regenwater verdwijnt onzichtbaar naar de bodem.