Rioolwaterzuivering

Wist u dat iedere Nederlander per dag zo’n 116 liter afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine) produceert, door het doorspoelen van het toilet, douchen en wassen? Samen met het afvalwater van bedrijven produceren we in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden maar liefst 220 miljoen liter huishoudelijk afvalwater per dag!

Van vies water naar viswater

Het water dat door de wc, de gootsteen, de wasbak en het doucheputje wegspoelt komt via het riool uiteindelijk uit bij de zuiveringsinstallatie. Daar wordt het stap voor stap schoongemaakt. Het schone water vloeit naar de sloot. Wat we overhouden is energierijk rioolslib. Dit vergisten we tot biogas en zetten we om in elektriciteit. Daarmee voorziet het waterschap in 30% van de energiebehoefte van de rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd).

Lozen op oppervlaktewater of riool

Lozingen op het oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen) of het riool kunnen schadelijk zijn voor de waterkwaliteit. Daarom gelden hiervoor regels.

Afvalwaterketen

De weg van het afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine) via het riool, langs de rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd) tot het gezuiverde water dat wegstroomt de sloot in, noemen we de afvalwaterketen (Het achtereenvolgens inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater). Voor een goed en effciënt beheer van de afvalwaterketen werkt het waterschap intensief samen met de gemeenten in ons gebied.

Regen en het riool

In het riool komt veel -relatief schoon- regenwater terecht, afkomstig van wegen, daken en pleinen. Tegenwoordig wordt regenwater steeds vaker afgekoppeld van de riolering. Het regenwater wordt dan niet via de riolering afgevoerd, maar het gaat de grond in, of het gaat via buizen naar het oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen).

Kom op bezoek!

Zelf een kijkje nemen op een rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd)?
Maak een afspraak voor een groepsexcursie!

Video: De reis van het afvalwater

Rioolwaterzuivering in cijfers

  • 17 rioolwaterzuiveringen
  • grootste installatie: stad Utrecht. Daar wordt overigens een nieuwe installatie in gebruik genomen
  • 53 rioolgemalen die als 'verzamelpunt' voor afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine) dienen en die zorgen dat het afvalwater uiteindelijk bij een rwzi (Afkorting voor rioolwaterzuiveringsinstallatie) terecht komt
  • 147 kilometer persleidingen die het afvalwater van rioolgemalen bij de zuiveringen brengen
  • 220 miljoen liter afvalwater (Vies water dat vanuit onder meer douches en wc’s naar de rioolwaterzuivering wordt getransporteerd om daar te worden gereinigd) per dag
  • per persoon is dat gemiddeld 116 liter