Strategie Inzetten blauwe diensten

Inzetten Groen Blauwe diensten

Vanaf 2016 is het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid ingegaan voor een periode van zes jaar. Dit biedt kansen om samen met boeren aan ons water te werken. Van dit soort diensten wordt vijftig procent door de Europese Unie gesubsidieerd. Om voor deze subsidies in aanmerking te komen, dient de streek een collectief aanbod in. Er kunnen zogenoemde blauwe diensten, goed voor het water en slootleven, afgesproken worden.
We hebben contracten met de collectieven afgesloten voor meer diensten en investeringen in en om de sloot. We werken vooral met streefbeelden, zoals het icoon de levendige boerensloot. Het collectief regelt zelf hoe ze dit gaat realiseren in het gebied.

De baggerpomp kan de sloot in!

Het vernieuwde agrarisch natuur- en waterbeheer is op 1 januari 2016 officieel van start gegaan. De baggerpomp kan dus de sloot in.
Wilt u meer weten over de start, contracten en nieuwe pakketten? Lees dan het bericht.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Beke Romp, via (030) 209 7150 of beke.romp@hdsr.nl