Strategie Synergiekansen

Er zijn tal van mogelijkheden om maatregelen uit te voeren die ook bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast. Denk aan maatregelen die gunstig zijn voor de KRW (Kaderrichtlijn Water)-doelstellingen, natuur- en bosontwikkeling in het algemeen, anti-verdrogingsdoelstellingen en de bestrijding van de watertekort-problematiek.

Een voorbeeld: bij watertoetsprocessen kunnen we adviseren om meer waterberging te realiseren. De  meerkosten zijn dan voor rekening van het waterschap. Projectontwikkelaars of gemeenten realiseren bouwplannen en het waterschap geeft advies. Als een ruimtelijke ontwikkelaar meer water kan realiseren, dan draagt dat bij aan het omgaan met wateroverlast. Deze synergiekansen gaan we de komende jaren volop benutten, daar waar ze zich voordoen.